Święcenia prezebiteratu

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,16)

🔷 04 czerwca 2022 roku w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu sprawowana była uroczysta Eucharystia, w czasie której ks. bp dr Grzegorz Kaszak wyświęcił na kapłanów 3 diakonów z naszej diecezji.

🔷Podczas homilii wygłoszonej w czasie Eucharystii pasterz diecezji sosnowieckiej przypomniał przyszłym kapłanom co ich czeka i do czego zostają powołani w sakramencie kapłaństwa słowami papieża Piusa XI zaczerpniętymi z encykliki Ad catholici sacerdotii fastigium.

„Gdy tylko człowiek się rodzi do życia, kapłan odradza go w chrzcie, nadaje mu Życie szlachetniejsze, cenniejsze, życie nadprzyrodzone, i czyni go dzieckiem Boga oraz Kościoła Jezusa Chrystusa”

🔷 Sakrament w święceń w stopniu prezbiteratu z rąk ks. bpa dra Grzegorza Kaszaka przyjęli:

  1. Ks. Maciej Bryczek – pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaworznie – Byczynie;
  2. Ks. Kacper Goncerz – pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzegowej;
  3. Ks. Mateusz Stanek – pochodzi z parafii Trójcy Świętej w Braciejówce.

Tekst – Mikołaj Wójtowicz;

Foto: Jarosław Olesiński

Mamy 4 nowych diakonów

🔹 28 maja 2022 r w liturgiczne wspomnienie bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie 4 seminarzystów roku V przyjęło sakrament święceń w stopniu diakonatu.

🔹Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp dr Grzegorz Kaszak – sosnowiecki. W swojej homilii wygłoszonej pasterz diecezji sosnowieckiej dziękował rodzicom przyszłych diakonów za ich dar dla Kościoła. Ponadto ks. bp Grzegorz Kaszak nawiązał do zawartego w Dziejach Apostolskich opisu ustanowienia diakonów przez Apostołów.

Nowymi diakonami zostali:

  1. Dk. Mateusz Błaut – z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy Męczennicy w Wolbromiu;
  2. Dk. Konrad Jastrzębski – z parafii św. Michała Archanioła w Łazach;
  3. Dk. Karol Latos – z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie;
  4. Dk. Tomasz Lipień – z parafii św. Anny w Zębie (archidiecezja krakowska).

Na zakończenie uroczystości nowo ustanowieni diakoni otrzymali dekrety kierujące ich na praktyki duszpasterskie do następujących parafii:

Dk. Mateusz Błaut – został skierowany do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

Dk. Konrad Jastrzębski – został skierowany do parafii św. Maksymiliana w Olkuszu;

Dk. Karol Latos – został skierowany do parafii św. Floriana w Sosnowcu;

Dk. Tomasz Lipień – został skierowany do parafii św. Barbary w Sosnowcu.

Fot. Dominik Pyrek