Relacja z ONŻ II stopnia w Bierach

foska 2014W tym roku byłem na rekolekcjach Oazy Nowego Życia drugiego stopnia w Bierach koło Bielska-Białej. Posługiwałem tam jako animator muzyczny i animator gospodarczy.

Treść tych rekolekcji jest osnuta wokół Księgi Wyjścia i Exodusu Izraelitów z Egiptu, a głównym celem rekolekcji jest wprowadzenie do głębokiego przeżywania Liturgii i sakramentów. Każdemu dniowi rekolekcji towarzyszy inny temat dnia i inny symbol dnia.

Punktem początkowym jest uświadomienie sobie swojej niewoli (Dzień 1- Niewola / Wzniesione ręce), tak jak Izraelici byli w niewoli egipskiej i zostali wyzwoleni, czego znakiem są wolne ręce. Następnie spotykamy Boga, który objawia się jako wybawiciel i Zbawca  (Dzień 2 – Bóg Wybawiciel / IHS- Iesus Hristos Soter co znaczy Jezus Chrystus Zbawca) swojego ludu, który jest z nami ciągle w sakramentalnej postaci w tabernakulum, gdzie możemy go adorować (Dzień 3 – Bóg z nami / Tabernakulum). Gdy już doświadczamy tego, że Bóg jest Emmanuelem, to pochylamy się nad tym, że Bóg wzywa (Dzień 4 -Bóg wzywa / Amen) nas do pełnienia Jego woli i czeka na nasze ?Amen? wypowiadane na wzór Maryi. Pan wzywając nas równocześnie posyła (Dzień 5 – Bóg posyła / Nałożenie rąk) nas, udzielając swojej mocy do wypełnienia misji, o czym przypomina gest nałożenia rąk; nie zostawia nas samych tylko walczy (Dzień 6 – Bóg walczy / Post) razem z nami i wskazuje oręż do walki ? post. Bóg zsyła plagi, które są wezwaniem do nawrócenia (Dzień 7 ? Plagi / Bicie się w piersi), i okazaniem wszechmocy wobec nas i naszych przeciwników. Bóg nieustannie zapewnia nas o swojej obecności i prowadzeniu, jak Izraelitów w postaci Obłoku (Dzień 8 ? Obłok / dym kadzidła). bi1Następnie zastanawiamy się nad tajemnicą Baranka (Dzień 9 ? Baranek / Baranek Wielkanocy z chorągiewką), którego krew ratuje nas od śmierci. Kulminacyjnym punktem rekolekcji jest przeżycie Paschy (Dzień 10 ? Pascha / Paschał), czyli przejścia ze śmierci do życia i odkrycie tego w odnowieniu swojego chrztu. Dzięki temu przejściu możemy świętować zwycięstwo (Dzień 11 ? Zwycięstwo / Krzyż z czerwona stułą), które jest możliwe dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu. Na samym zwycięstwie Bóg nie przestaje opiekować się swoim ludem. Daje mu pokarm ? mannę (Dzień 12 ? Manna / Chleb), która jest obrazem Chleba Żywego ? Chrystusa ? dającego się nam codziennie w Komunii Świętej. W kolejnym dniu (Dzień 13 ? Przymierze / Duch Święty) przeżywamy pod znakiem przymierza czyli zobowiązania się do życia z Bogiem, który wyświadcza nam dobro, ale i stawia konkretne wymagania, aby to dobro było pełne i wieczne. Wypełnienie tego przymierza jest możliwe dzięki pomocy Ducha Świętego- sprawcy wszelkiego dobra. Przymierze nie jest bezcelowe. Jest ono potrzebne, byśmy doszli do Ziemi Obiecanej (Dzień 14 ? Ziemia Obiecana / Niepokalana). W wypełnianiu przymierza pomaga nam Maryja, która już doszła do Ziemi Obiecanej przez posłuszeństwo Bogu. Ostatni dzień pokazuje realizm drogi (Dzień 15 ? Droga przez pustynię / świeca), która jest trudna. Tą drogę pokazują nam jak świeca, tzw. Drogowskazy Nowego Człowieka, których wypełniania, pomaga iść właściwą drogą do Ziemi Obiecanej.bi2

Podczas tych rekolekcji po raz kolejny zobaczyłem, jak Pan Bóg potrafi mocno działać, gdy Mu na to pozwolimy i poddamy się Jego woli. Widziałem, jak Pan Bóg działał w uczestnikach według programu rekolekcji ułożonych około 40 lat temu przez ks. Blachnickiego, co jeszcze bardziej utwierdza mnie w tym, że dzieło Ruchu Światło-Życie jest Bożym dziełem, w którym ja też chcę uczestniczyć.

Kl. Adam Nackowski (WSD Sosnowiec ? IV rok)