ZMARŁ KS. DR M. S. SZCZEPAŃSKI

19 lutego odszedł nagle do Pana Ks. prałat dr Marian Stanisław Szczepański, ur. 23.02.1955 r., Żarki Miasto, prezb. 07.06.1981 r. Kapelan Honorowy Ojca Świętego, wikariusz sądowy (oficjał) Sądu Metropolitalnego w Częstochowie, wykładowca Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego i Wyższego Sosnowieckiego Seminarium Duchownego w Częstochowie, członek Rady Kapłańskiej i Rady Konsultorów Archidiecezji Częstochowskiej

EKSPORTA: 21 lutego 2014 r., piątek, godz. 19.00 (o 18.00 będą odprawione nieszpory i różaniec), kościół seminaryjny w Częstochowie

POGRZEB: 22 lutego 2014 r., sobota, godz. 12.00 kościół parafialny i cmentarz w Żarkach Mieście

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, prezbiter Marian Stanisław, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Szczegółowy program uroczystości pogrzebowych