Jerzy Popiełuszko – Konrad Jastrzębski, rok I.

4418ceab019e46ae62aa9bea90a7f2c6Błogosławiony Jerzy (imię chrzcielne to Alfons ? zmienił je po wstąpieniu do seminarium) Aleksander Popiełuszko urodził się w Okopach po II wojnie światowej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, który jest szczególnym wzorem w moim powołaniu kapłańskim. Popiełuszko był kapelanem Solidarności w okresie komunizmu, odznaczał się dużą wrażliwością na cierpienie innych, jego bezwzględna wierność Kościołowi i proste wyznawanie wiary przyciągało doń rzesze wiernych. Krytykował postępowanie władz, co przypłacił życiem. Został uprowadzony i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy MSW 19 października 1984 roku.

Ogłaszając go błogosławionym w 2010 roku Benedykt XVI powiedział, że jest znakiem zwycięstwa dobra nad złem. Błogosławiony Jerzy jest dobrym wzorem dla każdego powołanego do służby kapłańskiej. Ja tak samo jak błogosławiony Jerzy Popiełuszko byłem ministrantem i zawsze twardo staję w obronie swych poglądów. Myśl o służbie w Winnicy Pańskiej wzrastała we mnie już od lat młodości. Po odebraniu świadectwa dojrzałości postanowiłem zrealizować wezwanie Chrystusa. Każdemu z nas, a w szczególności klerykom i tym, którzy boją się odpowiedzieć na Boży głos, jest potrzebna modlitwa, o którą z głębi serca proszę.

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko wypraszaj u Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, odwagę dla młodych ludzi, by tak jak Ty, całkowicie poświęcili się Bogu i ludziom w służbie kapłańskiej.

kl. Konrad Jastrzębski ? rok I