dominik_savio_1

Święty Dominik Savio urodził się 2 kwietnia 1842 r. w San Giovanni di Riva i jest jednym z najmłodszych świętych pośród wyniesionych na ołtarze. Wywarł on olbrzymi wpływ na moje powołanie kapłańskie, gdyż jest patronem ministrantów, a to właśnie w tej wspólnocie odkryłem, że Chrystus wzywa mnie do wyłącznej służby Kościołowi.

Poruszyła mnie jego nadzwyczajna gorliwość i chęć zostania świętym. Jego dewizą życiową, która mnie inspiruje, były słowa: „Wolałbym raczej umrzeć, niż zgrzeszyć”. Pomimo tak młodego wieku potrafił wejść w bardzo głęboką relację z Jezusem i Maryją i godzinami adorować Najświętszy Sakrament. Nigdy nie zrażał się swoimi niepowodzeniami i zawsze starał się utrzymać bliskość z Bogiem, poprzez częstą spowiedź i codzienne przyjmowanie Komunii św. Był on także wzorem dla swoich rówieśników, przybliżał im Boga, pomagał w nauce oraz w każdej innej potrzebie i robił to zawsze z uśmiechem na ustach. Jest on dla mnie niebywałym wzorem pokory i służby Bogu i drugiemu człowiekowi, dlatego przez jego wstawiennictwo chcę prosić Boga:

Daj nam, ludziom słabym i grzesznym taką gorliwość i nieustępliwość w dążeniu do świętości, jaką miał św. Dominik Savio. Dozwól, abyśmy za jego przykładem, wzrastali w naszym powołaniu i zostali świętymi kapłanami.

kl. Mateusz Błaut ? rok I