Brat Albert – Patryk Kucharski, rok V.

albert

Postać dająca wszystko ludziom potrzebującym. Zakładająca przytuliska i domy opieki. Karmiąca głodnych i nagich przyodziewająca. Mowa o św. Bracie Albercie ? patronie naszej diecezji.

Przygotowując katechezę do I klasy liceum na temat królestwa Bożego w świecie to właśnie św. Brat Albert stał się dla mnie inspiracją i postacią przewodnią w tym temacie. To właśnie patron naszej diecezji jest doskonałym przykładem dla młodego człowieka, żyjącego we współczesnym świecie i, dla nas kleryków, jak można budować Boże królestwo tu na ziemi. Daje nam ten przykład przez wypełnianie uczynków miłosierdzia względem ciała. Pokazuje nam On, że przez niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi i wytrwałą modlitwę w intencji tych osób, można osiągnąć niebo, które jest celem naszego życia. Każdy kapłan jest powołany do niesienia Dobrej nowiny wszystkim ludziom. Święty Brat Albert staje się przykładem dla każdego powołanego do służby w Kościele, jakimi uczynkami można nieść zabłąkanym ludziom Chrystusową Ewangelię

Boże nasz najlepszy Ojcze, prosimy Cię, przez wstawiennictwo patrona naszej diecezji, Świętego Brata Alberta o nowe i święte powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Dobry Boże spraw, by młodzi ludzie pociągnięci przykładem ofiarnego życia Świętego Brata Alberta otworzyli swoje serca na potrzeby braci wsłuchując się w głos wzywający ich do służby w Kościele.

kl. Patryk Kucharski ? rok V