Szczepan – Grzegorz Fudro, rok VI.

728053210

Święty Szczepan został umęczony ? ukamienowany jeszcze przez nawróceniem Szawła i na wiele lat przed śmiercią ostatniego z Apostołów. Skromny diakon wyprzedził ich wszystkich w wyścigu do Nieba i świętości. Jako pierwszy między wielu braćmi otrzymał palmę męczeństwa i wieniec zwycięstwa. Nie był kapłanem, a jako pierwszy złożył Bogu ? na wzór Chrystusa ? największą ofiarę. Nie był królem, a zakrólował u boku swego Mistrza. Nie był prorokiem, a pociągnął za sobą tłumy. Po dziś dzień wielu stąpa jego śladem.

Czy św. Szczepan jest dziś postacią aktualną? Czy dalej warto go naśladować? To zależy: jeśli chcemy wygodnego życia, świętego spokoju, przetrwania, byleby tylko jakoś  było ? to nie, nie warto Szczepana naśladować. Ale z drugiej strony, jeśli w sercu czujesz ogień, jeśli chcesz czegoś więcej, jeśli kochasz Boga, jeśli wierzysz ?to tak, znajdziesz w Szczepanie wzór.

Młody człowiek, który nie ugiął się pod naporem tłumu. Nie zrezygnował z tego, w co wierzył. Nie wybrał łatwego wtopienia się w masę. Nie płynął z falą, ale biegł pod prąd. Działał zgodnie z tym, w co wierzył. Nawet, gdy zapadł na niego wyrok. Nie cofnął się i nie przestraszył, ale zaufał Bogu, który mógł Go wybawić od śmierci wiecznej i oddał Mu swego ducha. W najtrudniejszym momencie swojego życia wybrał Chrystusa i Jemu rzucił się w ramiona. A oprawców nie przeklinał, ale modlił się za nich, jak Jego mistrz trzy lata wcześniej na Krzyżu. To właśnie znaczy upodobnić się do Chrystusa. To znaczy świętość.

Najdrożsi! W imieniu przełożonych Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, diakonów i kleryków pragnę gorąco podziękować Wam wszystkim, którzy wraz z nami przeżywaliście ten Adwent w rytmie życia świętych. Prosimy Was najserdeczniej i najusilniej: módlcie się za nas! Za przyczyną wszystkich świętych, których Wam przedstawiliśmy, naszych świętych patronów, świętego Piotra i Pawła, Jana i Jakuba, Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy ? módlcie się za nas i za tych, których Pan Bóg dopiero zaprowadzi do Seminarium. Módlcie się za tych, którzy w swym sercu rozważają usłyszane Boże wezwanie „pójdź za Mną!”.

I Ciebie święty Szczepanie, Diakonie i pierwszy Męczenniku, błagam o wstawiennictwo. Za łaską Bożą dodaj nam sił i odwagi, i mądrości z Ducha Świętego płynącej, byśmy zawsze wybierali Boga, byśmy stale widzieli Go w drugim człowieku i byśmy nigdy nie znaleźli wartości większej niż On.

dk. Grzegorz Fudro