„Ut unum sint” – „Aby stanowili jedno” (J 17,21).

DSCF2574Skromna klerycka delegacja uczestniczyła w uroczystym zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które odbyło się w parafii Świętego Tomasza Apostoła w Sosnowcu.

Wśród duchownych różnych chrześcijańskich wyznań wspólnie rozmawiano o prawdzie tożsamej z miłością, chwaleniu na różny sposób Boga i perspektywach dialogu na przyszłość.

Zwieńczeniem uroczystej liturgii było dzielenie się opłatkiem – tradycyjny polski gest łamania chleba – niezwykle związany z pojednaniem i wzajemną życzliwością.

Po wysłuchaniu pięknie wykonanych kolęd (w końcu trwamy symbolicznie w okresie Bożego Narodzenia)  wróciliśmy do codziennych seminaryjnych obowiązków, lecz to doświadczenie pozostanie z nami na zawsze.

Zdjęcia: Pan Jarosław Ciszek