Rocznica poświęcenia matki kościołów naszej diecezji.

serveimageGarść informacji:

Neoromański kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu, wzniesiony w latach 1893-1906 według projekta architekta Karola Kozłowskiego, stanowi cenny przykład sakralnej architektury Sosnowca. Jego wnętrze zdobi polichromia wykonana przez Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembłę.

Kościół został konsekrowany 8 sierpnia 1910 roku przez biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego. Ojciec święty Jan Paweł II, ustanawiając 25 marca 1992 roku bullą Totus Tuus Poloni? Populus diecezję sosnowiecką, wyznaczył go na katedrę nowej diecezji.

Dekretem zaś Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 28 października 1999 roku kościół został podniesiony do godności bazyliki mniejszej.

Módlmy sie wspólnie o przyszłość naszego lokalnego kościoła, w tym o nowe i dobre powołania do kapłaństwa.