Akcja pod Arsenałem

W naszym seminarium działa wiele kół zainteresować i form rozwoju. Każde z nich ma coś, czym może się pochwalić, czym poszczycić. Harcerze, działający jako Koło ZHP przy naszym seminarium, po udanej piątkowej  akcji, wystosowali do nas następujące pismo:

images

Czuwaj!

Jako harcerze naszej wspólnoty przygotowaliśmy w zeszły piątek ?akcję pod Arsenałem?. 26 marca, bowiem, obchodziliśmy 71 rocznicę tejże akcji. Postanowiliśmy, że sami możemy zorganizować małe przedsięwzięcie, by ożywić pamięć o młodych ludziach walczących w czasie wojny z okupantem niemieckim. Inspiracją była dla nas książka ?Kamienie na szaniec? i opisane w niej losy Alka, Zośki
i Rudego. Skupiliśmy się na porwaniu tego ostatniego i przedstawiliśmy scenę aresztowania Jana Bytnara przez gestapo, oraz reakcję jego najbliższych przyjaciół, gdy dowiedzieli się o całym zajściu. Dla lepszego zobrazowania samej akcji pod Arsenałem wyświetliliśmy naszej wspólnocie fragment filmu ?Akcja pod Arsenałem?, który przybliżył widzom jak mogło to wyglądać naprawdę. Żeby nie opierać się tylko na walorach artystycznych, opowiedzieliśmy też o głównych bohaterach. Ci ludzie, którzy walczyli w młodym wieku, w młodym wieku też ginęli. Umierali za ojczyznę, za ideały, za wartości, za przyjaciół, za nieznanych sobie ludzi, za cały naród. Chciałbym zakończyć, tą krótką relację słowami, które kończyły nasza scenkę: Jeszcze Polska nie zginęła!