Rozpoczęcie roku akademickiego i immatrykulacja roku pierwszego

1.10.2020r. Częstochowa
W gmachu naszego seminarium, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego. Mszy przewodniczył J. E. Abp. Wacław Depo, oraz J. E. ks. bp. Grzegorz Kaszak wraz rektorami i profesorami. Ksiądz arcybiskup wezwał do modlitwy o „moc, światło i dar Ducha Świętego, jakim jest pokój. Jest on pierwszym darem zmartwychwstałego Pana. Prośmy o pokój dla naszej Ojczyzny i Kościoła”.

Po mszy, wszyscy udali się na Aulę Jana Pawła II. Po odśpiewaniu przez scholę seminaryjną Gaude Mater Polonia ksiądz rektor dr Grzegorz Szumera wygłosił sprawozdanie o ubiegłym roku akademickim. Następnie głos zabrał dziekan alumnów dk. Tomasz, który skierował życzenia do najmłodszych kleryków „gdy Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wstępowała do zakonu miała postanowić chcę być święta. Drodzy bracia roku pierwszego, pamiętajcie, że święci chcą byśmy ich nie poprzestawali na mówieniu o nich, ale pierwej ich naśladowali”

Wykład inauguracyjny pt: Wyjątkowość postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosiła P. dr. Ewa Czaczkowska z UKSW. Swój godzinny wykład poświęciła krótkiej charakterystyce księdza kardynała, opierając się na najnowszych odkryciach badawczych.

Pierwszy rok liczy 7 chłopaków. 6 z Częstochowy i 1 z Sosnowca
IMG_20201001_095841124_BURST001
IMG_20201001_100151441
IMG_20201001_104521804_BURST001