Wigilia seminaryjna i obrzęd AdMissio roku V

W piątek 18 grudnia miała miejsce wigilia seminaryjna. Jak przystało na Dom Powołań, jakim jest seminarium, rozpoczęliśmy od Eucharystii. Była to wyjątkowa Msza dla V rocznika, bowiem miał miejsce obrzęd Admissio – rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania do święceń diakonatu. Naszymi bohaterami są Maciek, Kacper i Mateusz. Z archidiecezji Częstochowskiej do obrzędu przystąpiło dwóch kleryków. W fotorelacji pamiątkowe zdjęcie roku V z biskupami, rektorami i ojcami duchownymi. Naszych alumnów od strony duchowej przygotował ojciec Michał, który dwa dni wcześniej obronił tytuł doktora.

Poniżej świadectwo jednego z nich:

    „Tegoroczne Admissio odbyło się 19.12.2020 r. Dla mnie kleryka V roku, było to wydarzenie bardzo podniosłe i szczególne. Wielokrotnie byłem uczestnikiem takiego obrzędu, jednak nie dotyczyło ono mnie bezpośrednio. Wstępem do tego były rekolekcje, które odbyły się w tym samym dniu w „Świętej Puszczy” w Olsztynie. Razem z nami uczestniczył też nasz ojciec duchowny Michał Pabiańczyk. Rekolekcje rozpoczęliśmy jutrznią. Po spożytym śniadaniu uczestniczyliśmy w konferencji. Dominował temat  trudów i radości jakich może doświadczyć kapłan podczas swojej posługi. W czasie adoracji zawierzyłem Bogu czas pozostały do moich święceń diakonatu. Myślę, że zarówno we mnie jak i moich kolegach rocznikowych są różne uczucia. Zaufanie, ogromna  radość, szczęście, duma ale także lęk przed przyjęciem odpowiedzialności nie tylko za siebie ale i innych przed Bogiem. Cały ten wyjazd rekolekcyjny bardzo mnie umocnił i utwierdził  w wierze, że Bóg mnie kocha i nigdy nie opuści. Obrzęd Admissio odbył się podczas wieczornej Mszy. Ksiądz biskup Grzegorz Kaszak w czasie kazania przypomniał, że nadchodzący rok jest pod patronatem świętego Józefa. Jest to również patron naszego seminarium w Częstochowie. Święty Józef to opiekun rodziny. Polecam się temuż świętemu ,prosząc Go o orędownictwo u Boga za mną. Z niecierpliwością czekałem momentu, gdy wywołają mnie i będę mógł odpowiedzieć – Jestem. Tak ,chcę się godnie przygotować na pełnienie posługi diakonatu a w przyszłości prezbiteratu. Tak, chcę wiernie służyć  Chrystusowi i Kościołowi. Amen”

Wigilię rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania kolędy Wśród Nocnej Ciszy, następnie dziekan alumnów odczytał fragment Ewangelii Łukasza, po czym księża biskupi skierowali życzenia do zebranych przy seminaryjnym stole kleryków i profesorów. Po jedzeniu, tradycyjnie jak co roku, ksiądz Arcybiskup Wacław z księdzem biskupem Grzegorzem przenieśli figurkę Pana Jezusa z seminaryjnego refektarza, do kościoła seminaryjnego. Owe przeniesienie figurki kantor seminaryjny ubogacił śpiewem, intonując kolędę Do szopy Hej Pasterze. Przed złożeniem figurki Pana Jezusa do kościelnego żłobu, odśpiewaliśmy jeszcze Adeste Fideles. Warto przypomnieć, że zwyczajem seminaryjnym szopki bożonarodzeniowe przygotowywał rocznik IV wraz z kolegami z roku III. Dlatego tradycją stało się już pamiątkowe zdjęcie biskupów z klerykami roku III i IV.

kl. Karol Latos