Niedziela Palmowa

Hosanna! Hosanna Synowi Dawida!??????✝️Liturgią Niedzieli Palmowej weszliśmy – całą wspólnotą – w tajemnicę Wielkiego Tygodnia! Dla nas, kandydatów do święceń kapłańskich, to niezwykły dzień. Chrystus wjeżdża do Jerozolimy wśród radosnych okrzyków. Jednak w Jego sercu widać już horyzont tej podróży – śmierć na krzyżu. Bóg wie, że Ci którzy krzyczą „hosanna” już niebawem zaczną domagać się Jego śmierci. Jezus nie rezygnuje z drogi, którą jedzie dlatego, że bezgranicznie ukochał tych śpiewających „chwała” oraz tych wołających „na krzyż”. Serce przyszłego kapłana powinno być szerokie, aby przyjmować zarówno tych pierwszych, jak i drugich. W kleryckim i kapłańskim sercu, krzyż na horyzoncie powinien być powodem, dla którego nie ustaniemy w drodze, ale będziemy kroczyć dalej dla naszych braci i sióstr. Na początku tego tygodnia, podobnie jak na końcu, oddajemy szczególną chwałę naszemu Panu i Zbawicielowi. Niech zatem palmowe gałązki, które dzisiaj poświęciliśmy, nieustannie przypominają nam o chwale jaką powinniśmy oddawać naszemu Panu. Was – naszych przyjaciół – prosimy o modlitwę w naszej intencji, abyśmy przez naśladowanie Chrystusa, który zmierza do Jerozolimy nieustannie oddawali cześć naszemu Bogu!