Beatyfikacja sługi Bożego ks Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dzisiaj ważny dzień dla kleryków roku trzeciego.
Rok III na początku swojej drogi seminaryjnej, obrał sobie za patrona właśnie sługę Bożego ks. kard Stefana Wyszyńskiego.
Dzisiaj rok trzeci beatyfikacją swojego Patrona w Warszawie rozpoczyna wyjazd przedobłóczynowy wraz z ojcem duchownym Michałem.
Ten wyjazd to nic innego, jak rekolekcje przed przyjęciem stroju duchownego, które czeka alumnów już niebawem.
Módlmy się za wstawiennictwem Patrona roku III, o wszelkie potrzebne łaski i o godne przygotowanie do przyjęcia stroju duchownego.