błogosławionych świąt !

Drodzy Przyjaciele Naszego Seminarium!

Prorok wypowiada słowa nadziei i zapowiada boską interwencję:
sam Pan da wam znak. Dając zapowiedź znaku, sam Bóg wychodzi z inicjatywą. Jezus Chrystus, Słowo zapowiedziane przez proroków,
stał się człowiekiem. Jezus jest Emmanuelem i ukazuje nam ponadczasową bliskość i miłość Boga do człowieka.
Także dziś Bóg skupia nas na swojej logice Miłości i bliskości.

Z racji świąt Bożego Narodzenia, życzymy spotkania Boga,
który ma inicjatywę Miłości. Boga, który chce rozmawiać
z każdym jak się rozmawia z przyjacielem.

Boga, który chce nauczyć nas swojej logiki Miłości oraz bliskości.

Błogosławionych Świąt!