SOSNOWIEC: JUBLIEUSZ 30-LECIA DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

25 marca 1992 roku Papież św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus erygował Diecezję Sosnowiecką. W skład nowej diecezji weszły miejscowości, które wcześniej przynależały do diecezji częstochowskiej, kieleckiej i archidiecezji krakowskiej. Pierwszym pasterzem nowo powstałej diecezji został ks. dr Adam Śmigielski SDB, natomiast biskupami pomocniczymi ks. bp dr Piotr Skucha i ks prof. Tadeusz Pieronek

25.03.2022 roku, w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu sprawowana była uroczysta Eucharystia z okazji 30-lecia diecezji. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Grzegorz Kaszak pasterz diecezji sosnowieckiej. 

Według pierwotnych planów uroczystej Eucharystii miał przewodniczyć metropolita lwowski ks abp. Mieczysław Mokrzycki. Niestety nie dotarł na uroczystości jubileuszowe do katedry sosnowieckiej, co symbolizował pusty tron w katedrze.

Ks. abp Mieczysław Mokrzycki metropolita lwowski, przesłał słowo na uroczystości jubileuszowe które odczytał ks. Mariusz Karaś – kanclerz diecezji sosnowieckiej, a także ofiarował w darze kielich mszalny św. Jana Pawła II.

zdjęcia: Jarosław Olesiński, Dominik Pyrek, ks. Przemysław Lech