Dzień skupienia w seminarium

? Dzień skupienia to szczególny czas działania Ducha Świętego. To czas kiedy, w ciszy i skupieniu możemy pogłębić swoją osobistą wieź z Jezusem Chrystusem.

? 30 kwietnia 2022 roku w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy kolejny dzień skupienia. Poprowadził go ks. dr Włodzimierz Skoczny – wykładowca akademicki, wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie, obecnie proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.

? W czasie konferencji ks. rektor w swoich rozważaniach mówił o pogłębieniu więzi z Bogiem wskazując na źródło naszego życia chrześcijańskiego i kapłańskiego. Tym źródłem i centrum życia jest modlitwa.

?„ Moja modlitwa to dołączenie do Pana Jezusa, który się modli. Wejść w modlitwę Boga Trójjedynego, modlitwę Jezusa z Ojcem, to zadanie które stoi każdego dnia”. – podkreślił ks. Skoczny.

? Jednocześnie ks. dr Skoczny podkreślił w swoich naukach, jak ważne jest słuchanie Boga. Przytaczając najprostszą definicję modlitwy jako rozmowy z Bogiem, ks. Skoczny zauważył, że rozmowa polega nie tylko na mówieniu, ale również na słuchaniu. Jak usłyszeć co mówi do nas Bóg? Słuchając drugiego człowieka.

?„Jedyną drogą słuchania Boga jest słuchanie człowieka. Jeśli nie usłyszę drugiego człowieka, nie usłyszę Boga. Nikt nie może miłować Boga, którego nie widać, jeśli nie miłuje człowieka, którego widać”. – podkreślił ks. dr Skoczny.