ŚWIĘCENIA DIAKONATU

  • Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej serdecznie zaprasza na uroczystość święceń diakonatu, które będą miały miejsce 28 maja 2022 roku w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.
  • Podczas uroczystej Eucharystii, z rąk Ks. bpa dra Grzegorza Kaszaka – biskupa diecezjalnego 4 seminarzystów V roku przyjmie święcenia diakonatu. Są to:
  1. Kl. Mateusz Błaut – z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu;
  2. Kl. Konrad Jastrzębski – z parafii św. Michała Archanioła w Łazach;
  3. Kl. Karol Latos – z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie;
  4. Kl. Tomasz Lipień – z parafii św. Anny w Zębie (archidiecezja krakowska).
  • Otoczmy przyszłych diakonów naszą modlitwą.
KL. Mateusz Błaut – Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Wolbromiu.
Kl. Konrad Jastrzębski – Parafia św. Michała Archanioła w Łazach.
Kl. Karol Latos – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.
Kl. Tomasz Lipień – Parafia św. Anny w Zębie (archidiecezja krakowska).
Rocznik V