Wszystkie wpisy, których autorem jest Admin

Dzień skupienia dla rodziców

? Rodzice to osoby, które są najbliższe sercu każdego człowieka. To oni przekazali nam wiarę przynosząc nas do kościoła i prosząc kapłana o chrzest. Oni również są pierwszymi wychowawcami naszej wiary. Towarzyszą nam od dnia narodzin i są przy nas chwilach radosnych i trudnych. Oni również towarzyszą nam w drodze do kapłaństwa, wspierając nas i modląc się za nas.

? 30 kwietnia 2022 w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy dzień skupienia dla rodziców seminarzystów. Po 2 – letniej przerwie spowodowanej pandemią wirusa COViD – 19 do naszego domu seminaryjnego przyjechali nasi rodzice.

? Dzień ten rozpoczął się o godz. 9:00 na auli św. Jadwigi, gdzie nastąpiło powitanie naszych rodziców. Słowo powitania skierował ks. prał. dr hab. Ryszard Selejdak – rektor seminarium. Punktem kulminacyjnym dnia skupienia była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Michał Pabiańczyk – ojciec duchowny naszego seminarium.

? Po zakończenej Eucharystii udaliśmy się wraz z naszymi bliskimi do wspólny obiad, po zakończeniu którego, był czas na zaproszenie rodziców do swoich pokojów, gdzie mogliśmy spędzić czas z rodzicami przy kawie, bądź korzystając z słonecznej pogody pospacerować po mieście.

? Dzień skupienia zakończyła modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, po której rodzice mieli konferencję, którą poprowadził ks. dr Stanisław Kołakowski – ojciec duchowny naszego seminarium.

Dzień skupienia w seminarium

? Dzień skupienia to szczególny czas działania Ducha Świętego. To czas kiedy, w ciszy i skupieniu możemy pogłębić swoją osobistą wieź z Jezusem Chrystusem.

? 30 kwietnia 2022 roku w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy kolejny dzień skupienia. Poprowadził go ks. dr Włodzimierz Skoczny – wykładowca akademicki, wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie, obecnie proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.

? W czasie konferencji ks. rektor w swoich rozważaniach mówił o pogłębieniu więzi z Bogiem wskazując na źródło naszego życia chrześcijańskiego i kapłańskiego. Tym źródłem i centrum życia jest modlitwa.

?„ Moja modlitwa to dołączenie do Pana Jezusa, który się modli. Wejść w modlitwę Boga Trójjedynego, modlitwę Jezusa z Ojcem, to zadanie które stoi każdego dnia”. – podkreślił ks. Skoczny.

? Jednocześnie ks. dr Skoczny podkreślił w swoich naukach, jak ważne jest słuchanie Boga. Przytaczając najprostszą definicję modlitwy jako rozmowy z Bogiem, ks. Skoczny zauważył, że rozmowa polega nie tylko na mówieniu, ale również na słuchaniu. Jak usłyszeć co mówi do nas Bóg? Słuchając drugiego człowieka.

?„Jedyną drogą słuchania Boga jest słuchanie człowieka. Jeśli nie usłyszę drugiego człowieka, nie usłyszę Boga. Nikt nie może miłować Boga, którego nie widać, jeśli nie miłuje człowieka, którego widać”. – podkreślił ks. dr Skoczny.

SOSNOWIEC: JUBLIEUSZ 30-LECIA DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

25 marca 1992 roku Papież św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus erygował Diecezję Sosnowiecką. W skład nowej diecezji weszły miejscowości, które wcześniej przynależały do diecezji częstochowskiej, kieleckiej i archidiecezji krakowskiej. Pierwszym pasterzem nowo powstałej diecezji został ks. dr Adam Śmigielski SDB, natomiast biskupami pomocniczymi ks. bp dr Piotr Skucha i ks prof. Tadeusz Pieronek

25.03.2022 roku, w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu sprawowana była uroczysta Eucharystia z okazji 30-lecia diecezji. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Grzegorz Kaszak pasterz diecezji sosnowieckiej. 

Według pierwotnych planów uroczystej Eucharystii miał przewodniczyć metropolita lwowski ks abp. Mieczysław Mokrzycki. Niestety nie dotarł na uroczystości jubileuszowe do katedry sosnowieckiej, co symbolizował pusty tron w katedrze.

Ks. abp Mieczysław Mokrzycki metropolita lwowski, przesłał słowo na uroczystości jubileuszowe które odczytał ks. Mariusz Karaś – kanclerz diecezji sosnowieckiej, a także ofiarował w darze kielich mszalny św. Jana Pawła II.

zdjęcia: Jarosław Olesiński, Dominik Pyrek, ks. Przemysław Lech

SEMINARIUM: ODPUST KU CZCI ŚW. JÓZEFA

? 19 marca Kościół powszechny świętuje uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, opiekuna Pana Jezusa.


? Św. Józef jest patronem Kościołem Powszechnego oraz patronem naszego seminarium sosnowieckiego. Ks. bp dr Adam Śmigielski erygując seminarium w 1992 roku ustanowił patronem naszego seminarium św. Józefa Oblubieńca NMP.


? Nasza wspólnota seminaryjna wraz z księżmi przełożonymi uczestniczyła w uroczystej Eucharystii, które przewodniczył i homilie wygłosił ks. dr Paweł Pielka – prezbiter kościoła sosnowieckiego.

JUBILEUSZ 30-LECIA DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

? 25.03.1992 roku Papież św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus erygował Diecezję Sosnowiecką.


? 25.03.2022 roku w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu o godz. 18:00 sprawowana będzie uroczysta Eucharystia z okazji 30-lecia Diecezji Sosowieckiej.


? Zapraszamy do udziału w uroczystościach jubleuszowych i zachęcamy do modlitwy, za naszą diecezję, księży biskupów, kapłanów oraz wszystkich mieszkańców naszej diecezji.


Plakat: diecezja.sosnowiec.pl

SEMINARIUM UCHODŹCOM !

?Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej włączyło się w akcje niesienia pomocy uchodźcom przybywającym z targanej wojną Ukrainy.

? W minioną sobotę tj. 12.03.2022 roku klerycy Sosnowieckiego Wyższego Semianrium Duchownego w Częstochowie wraz z księdzem rektorem pojechali do Jaworzna, aby pomóc przy remoncie nowego budynku Stowarzyszenia „Betlejem”. Budynek ten po wykonaniu prac remontowych przeznaczony zostanie do zamieszkania przez uchodźców z Ukrainy.

? Na czym polegała pomoc? Nasza pomoc polegała głównie na drobnych pracach remontowych – zrywanie desek ze stropu, wyburzanie oraz na pracach porządkowych w budynku i dookoła niego.

? Podjęta przez seminarium akcja była nie tylko okazją do niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy, ale również doskonałą okazją dla kształtowania w nas postawy miłości względem bliźniego. Ponadto była doskonałym elementem formacji ludzkiej, która jest z jednym z istotnych elementów formowania się do kapłaństwa.

Zdjęcia: ks. Przemysław Lech; kl. Jakub Ożarowski – rok II

Relacje ze strony diecezji: tutaj

Relacja ze strony Betlejem: tutaj