Wszystkie wpisy, których autorem jest Rektor

Podziękowanie

kościół Sułoszowa

Drodzy Parafianie!

„Człowiek jest wielki nie przez to ma lecz przez to czym dzieli się z innymi”. 

Już po raz kolejny zostaliśmy obdarowani Waszym dobrem. To dobro nosiło nazwę „plony ziemi”. Z całego serca jesteśmy wdzięczni za Wasz trud pracy na polskiej ziemi. Jesteśmy wdzięczni za Wasz hojny gest podarowania nam różnorakich produktów żywieniowych: ziemniaków, zboża, warzyw i wielu innych. Dziękujemy za to, że jesteście otwarci na seminarium i wszystkich tu mieszkających. Z tym większą świadomością bycia obdarowanym, pragniemy zapewnić o naszej pamięci modlitewnej.

Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam każdy promyk dobra i okazanego serca.

 Wychowawcy i Klerycy WSD

ziemniaki