SEMINARIUM: ODPUST KU CZCI ŚW. JÓZEFA

? 19 marca Kościół powszechny świętuje uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, opiekuna Pana Jezusa.


? Św. Józef jest patronem Kościołem Powszechnego oraz patronem naszego seminarium sosnowieckiego. Ks. bp dr Adam Śmigielski erygując seminarium w 1992 roku ustanowił patronem naszego seminarium św. Józefa Oblubieńca NMP.


? Nasza wspólnota seminaryjna wraz z księżmi przełożonymi uczestniczyła w uroczystej Eucharystii, które przewodniczył i homilie wygłosił ks. dr Paweł Pielka – prezbiter kościoła sosnowieckiego.

JUBILEUSZ 30-LECIA DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

? 25.03.1992 roku Papież św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus erygował Diecezję Sosnowiecką.


? 25.03.2022 roku w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu o godz. 18:00 sprawowana będzie uroczysta Eucharystia z okazji 30-lecia Diecezji Sosowieckiej.


? Zapraszamy do udziału w uroczystościach jubleuszowych i zachęcamy do modlitwy, za naszą diecezję, księży biskupów, kapłanów oraz wszystkich mieszkańców naszej diecezji.


Plakat: diecezja.sosnowiec.pl

SEMINARIUM UCHODŹCOM !

?Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej włączyło się w akcje niesienia pomocy uchodźcom przybywającym z targanej wojną Ukrainy.

? W minioną sobotę tj. 12.03.2022 roku klerycy Sosnowieckiego Wyższego Semianrium Duchownego w Częstochowie wraz z księdzem rektorem pojechali do Jaworzna, aby pomóc przy remoncie nowego budynku Stowarzyszenia „Betlejem”. Budynek ten po wykonaniu prac remontowych przeznaczony zostanie do zamieszkania przez uchodźców z Ukrainy.

? Na czym polegała pomoc? Nasza pomoc polegała głównie na drobnych pracach remontowych – zrywanie desek ze stropu, wyburzanie oraz na pracach porządkowych w budynku i dookoła niego.

? Podjęta przez seminarium akcja była nie tylko okazją do niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy, ale również doskonałą okazją dla kształtowania w nas postawy miłości względem bliźniego. Ponadto była doskonałym elementem formacji ludzkiej, która jest z jednym z istotnych elementów formowania się do kapłaństwa.

Zdjęcia: ks. Przemysław Lech; kl. Jakub Ożarowski – rok II

Relacje ze strony diecezji: tutaj

Relacja ze strony Betlejem: tutaj

KLERYCY ROKU III I IV PRZYJĘLI POSŁUGI LEKTORATU I AKOLITATU

? Dnia 05 marca 2022 roku w kaplicy semianaryjnej pw. Zesłania Ducha Świętego wspólnota naszego seminarium przeżywała radość z przyjęcia przez naszych braci kleryków z roku III i IV posług lektoratu i akolitatu.

? Uroczystej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp dr Grzegorz Kaszak ordynariusz diecezji sosnowieckiej. W homili wygłoszonej podczas mszy świętej ks bp Kaszak podkreślił, że lektorzy oraz akolici są usposobieni aby nieść Chrystusa pod różnymi postaciami. Pasterz diecezji sosnowieckiej podkreśił, że Kościół naucza, iż w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym obecny jest Bóg Wszechmogący Jezus Chrystus.

? Bp Grzegorz Kaszak przypomniał, że w Słowie Bożym, które przyszli lektorzy otrzymają na nieść radość. Jest to szczególenie ważne zwłaszcza dzisiaj kiedy ludzie są strapieni, boją się i są świadkami ogromnego strapienia. Jeśli przez Wasze niedbalstwo, zaniedbanie Chrystus nie dotrze w tym Słowie do ludzi, to wiedźcie, że może kiedyś odpowiecie na sądzie Bożym. – podkreślił bp Kaszak.

? W słowie skierowanym do przyszłych akolitów pasterz diecezji sosnowieckiej przypomniał, że akolita ma za zadanie nieść Chrystusa, który jest rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Jednocześnie podkreślił, że w każdej chociażby najmniejszej cząstce obecny jest Chrystus ze swoim ciałem, duszą ludzką i bóstwem.

? Na zakończenie homilii biskup Grzegorz Kaszak życzył przyszłym lektorom i akolitom, aby zawsze i wszędzie niezależnie w jakiej sytuacji się znajdą oraz od humoru jaki w danej chwili będą mieli nieśli Chrystusa ludziom.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

? Wielki Post jest to czas, kiedy poprzez post, modlitwę i jałmużnę oraz inne praktyki religijne przygotowujemy się do przeżycia najważniejszego święta w chrześcijaństwie, a mianowicie Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie trwania okresu Wielkiego Postu mocno wybrzmiewają słowa zapisane na kartach Pisma Świętego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jednocześnie poprzez uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych zanurzamy się rozważania męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa.

? Jedną z form przygotowania się na święta Zmartwychwstania Pańskiego są rekolekcje wielkopostne. Tradycyjnie na początku Wielkiego Postu, w Środę Popielcową wspólnota naszego seminarium hymnem „Veni Creator Spiritus” rozpoczęła swoje wielkopostne rekolekcje, które potrwały do soboty. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie prowadził o. Marcin Ciechanowski OSPPE ze zgromadzenia Ojców Paulinów.

?W swoich rozważaniach głoszonych podczas konferencji o. rekolekcjonista zwrócił uwagę zarówno na podstawowe aspekty naszego życia chrześcijańskiego jakimi jest modlitwa oraz pokuta, jak również, na to co stanowi pokarm dla naszej duszy, a więc Słowo Boże i Eucharystię. O . Marcin przypomniał nam, że czas jaki człowiek otrzymuje od Boga tutaj na ziemi jest naszą walutą na wieczność. W rozważaniach dot. pokuty o. rekolekcjonista przypomniał, że istotą pokuty nie jest odmówienie litanii, różańca czy modlitwy Ojcze nasz, tylko oderwanie się od grzechu. Pokuty się nie odmawia, ale się dokonuje – podkreślił o. Marcin.

? Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych dziekan alumnów kl. Sebastian Woźniak podziękował o. Marcinowi raz jeszcze za głoszone do nas Słowo Boże oraz wspólną modlitwę przy stole Eucharystii.

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE

? W dniach 25 – 27 luty w naszym seminarium odbyły się rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej. Pomimo kleryckich ferii, nie brakowało takich seminarzystów którzy potrafili poświęcić swój wolny czas dla większego dobra! Na rekolekcje zgłaszała się młodzież męska od 8 klasy podstawowej. Przyjechało do seminaryjnego gmachu 45 uczestników. Podczas rekolekcji uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem seminarium, poznać specyfikę życia seminaryjnego i stać się „jednodniowym” klerykiem podczas rekolekcji powołaniowych.

? Podczas spotkań w małych grupach prowadzonych przez kleryków, uczestnicy zgłębiali temat rekolekcji: Powołanie w Piśmie Świętym. Podczas 3 dni seminaryjnych rekolekcji uczestnikom towarzyszył Mojżesz, Jonasz, Samuel oraz Maryja. Najliczniejsza grupa licząca 8 ministrantów przyjechała z parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Rekolekcje rozpoczęły się od zakwaterowania i niezbędnych formalności. Mniej więcej o godzinie 18 po wspólnym przywitaniu i podziale grup udaliśmy się na refektarz seminaryjny aby spożyć kolację. Piątkowy wieczór był możliwością pojednania się z Bogiem w sakramencie Pokuty i Pojednania. Klerycy przygotowali nabożeństwo pokutne z prowadzoną adoracją. Doszły słuchy, że uczestnikom ten punkt rekolekcji podobał się najbardziej! W sobotę uczestnicy mieli szansę zapoznać się z fragmentem duchowości kapłańskiej jaką stanowi modlitwa brewiarzowa. Wspólne posiłki, spotkania w grupach, konferencje kapłanów, wspólna rekreacja pomagała w budowaniu wspólnoty oraz postawy braterstwa i otwartości między uczestnikami.

? W sobotni wieczór odbywała się noc nikodemowa, stanowiąca okazję do indywidualnej rozmowy o powołaniu z kapłanami lub klerykami.

? Jak to w seminarium bywa, niedzielę przeżywa się uroczyście. Dlatego też Jutrznia i Eucharystia były sprawowane w sposób uroczysty. Uczestnikom nie brakowało chęci zaangażowania się do służby liturgicznej.

? Na seminaryjnym refektarzu po niedzielnym obiedzie nastał czas na zakończenie rekolekcji i podziękowania.

? Chwała Bogu za wszelkie dobro jakiego dokonał podczas 3 dni rekolekcji w naszym seminarium.

Autor kl. Karol Latos – rok V

Rekolekcje powołaniowe

Pójdźcie za mną a uczynię Was rybakami ludźmi (Mk 1; 17)

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rekolekcjach powołaniowych, które będą miały miejsce w dniach od 25 – 27 lutego 2022 roku w seminarium w Częstochowie.

Hasło tegorocznych rekolekcji powołaniowych to „Oni spotkali Boga i poszli za nim”. Jeżeli odczuwasz głód i pragnienie spotkania z Chrystusem, jeśli pragniesz zobaczyć, jeśli chcesz jak wygląda życie w seminarium, to jest ten czas, to jest ten moment.

Zapisy na rekolekcje powołaniowe są przyjmowane do 20.02.2022 r. Aby się zapisać na rekolekcje powołaniowe wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Link do niego znajduje się poniżej

Link do zapisów

Prosimy, aby na rekolekcje zabrać ze sobą Pismo Święte, śpiwór, ciepłe ubrania oraz dobry humor.

CZEKAMY NA WAS 🙂 !!!!