Archiwa kategorii: Bez kategorii

Rozpoczęcie roku akademickiego i immatrykulacja roku pierwszego

1.10.2020r. Częstochowa
W gmachu naszego seminarium, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego. Mszy przewodniczył J. E. Abp. Wacław Depo, oraz J. E. ks. bp. Grzegorz Kaszak wraz rektorami i profesorami. Ksiądz arcybiskup wezwał do modlitwy o „moc, światło i dar Ducha Świętego, jakim jest pokój. Jest on pierwszym darem zmartwychwstałego Pana. Prośmy o pokój dla naszej Ojczyzny i Kościoła”.

Po mszy, wszyscy udali się na Aulę Jana Pawła II. Po odśpiewaniu przez scholę seminaryjną Gaude Mater Polonia ksiądz rektor dr Grzegorz Szumera wygłosił sprawozdanie o ubiegłym roku akademickim. Następnie głos zabrał dziekan alumnów dk. Tomasz, który skierował życzenia do najmłodszych kleryków „gdy Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wstępowała do zakonu miała postanowić chcę być święta. Drodzy bracia roku pierwszego, pamiętajcie, że święci chcą byśmy ich nie poprzestawali na mówieniu o nich, ale pierwej ich naśladowali”

Wykład inauguracyjny pt: Wyjątkowość postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosiła P. dr. Ewa Czaczkowska z UKSW. Swój godzinny wykład poświęciła krótkiej charakterystyce księdza kardynała, opierając się na najnowszych odkryciach badawczych.

Pierwszy rok liczy 7 chłopaków. 6 z Częstochowy i 1 z Sosnowca
IMG_20201001_095841124_BURST001
IMG_20201001_100151441
IMG_20201001_104521804_BURST001

Powrót do seminarium

Wakacje szybko się kończą,
Z drugiej strony, wracamy do seminarium!
Dzisiaj o 16 wszyscy przyjechaliśmy.
Teraz zostało już się rozpakować, a to zajmuje duuuużo czasu!
Od soboty zaczynamy rekolekcje w ciszy. Pamiętajcie o nas!
Ps. Niebawem na stronie zostanie zaktualizowane kalendarium.
Ps. Prosimy o modlitwę, o dobre owoce nadchodzącego roku akademickiego.

Imieniny księdza biskupa Grzegorza

609709_090522_Kaszak_12_83
Kiedy ojciec rodziny obchodzi swoje święto, cała familia gromadzi się, aby spędzić razem czas. Dzisiaj, we wspomnienie świętego Grzegorza, nie możemy zapomnieć o naszym pasterzu i ojcu. Specjalne słowa, skierował do Ciebie, biskupie Grzegorzu, nasz dziekan Kacper:
W dniu imienin Księdza Biskupa, jeszcze raz kierujemy w Twoją stronę słowo: „Dziękuję”. Niech to słowo, którego najgłębszą treścią jest docenienie obecności uszlachetniającej, będzie wyrazem tego co nieraz tak trudno wypowiedzieć, a co jest często najlepszą cząstką Twojego życia. Patrzę na swojego Biskupa, który wychowuje mnie w szkole dorastania do świętości, którego prawdziwe piękno jest odblaskiem duszy, widzę Jego trud o każdą owieczkę naszej diecezji, co mi uświadamia, że mój Ojciec nieustannie czeka na to moje „Zdrowaś Maryjo” w Swojej intencji. O czym w dniu tak ważnym dla Ciebie, pamiętamy.
Co można powiedzieć człowiekowi, który jest dla mnie jak przyjaciel? Jak można wyrazić swoją wdzięczność osobie, która jest dla mnie ważna? Jak wreszcie moje usta winny nieść treść wnętrza serca dla mojego Ojca i Pasterza?
W dniu, w którym radość innych staje się Twoją radością, w dniu, w którym cierpienie innych staje się Twoim cierpieniem – masz prawo powiedzieć KOCHAM. Ja myślę, że taki dzień w życiu Księdza Biskupa jest nieustannie.
Miłość nie jest całkowicie gotowa. Ona się staje. Nie jest solidnym zakotwiczeniem w porcie szczęścia, ale podniesieniem kotwicy i kursem na pełne morze w czasie łagodnej bryzy czy burzy. Nie jest triumfalnym Tak, wielkim punktem finalnym w muzyce pośród śmiechów i braw, ale jest mnóstwem Tak, które wypełniają życie, pośród mnóstwa Nie, które się skreśla po drodze. Życzę każdemu takiego Ojca.Taki jesteś dla mnie, Biskupie Grzegorzu. Nieustannie bądź TAK dla Boga i dla Mnie.

Nadchodzi drugi termin egzaminów do seminarium

Kilka informacji co do wstąpienia do seminarium.
Umów się na wstępną, indywidualną rozmowę z księdzem Rektorem w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z rektorem Konradem. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie (numer na pewno ma twój proboszcz i dodatkowo znajdziesz go na naszej stronie internetowej)
Egzamin wstępny do seminarium: 12 września (sobota) 2020r. Egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ul. Św. Barbary 41.
Więcej tu:
http://www.seminarium.sosnowiec.opoka.org.pl/?page_id=285
Pamiętamy o Tobie w modlitwie.
Życzymy Ci odwagi.
Zapraszamy!
Święty Józefie, módl się za nami!

60 lat kapłaństwa Ojca Tadeusza

Stokowski

60 lat kapłaństwa!
Ojciec Tadeusz przez wiele lat pełnił posługę ojca duchowego w seminarium, gdy mieściło się w Krakowie. Wielu kapłanów zawdzięcza ojcu Tadeuszowi bardzo wiele. Często się słyszy, że to dzięki ojcowi Tadeuszowi, wielu kapłanów zachciało pojąć za Chrystusem. On zapalał serca młodych chłopaków, którzy dzisiaj stoją przy ołtarzu i sprawiają, że Jezus staje się obecny w Eucharystii.
Ojcze Tadeuszu, dziękujemy Ci za twoją posługę, która była dla nas przykładem wiernego trwania przy Panu. Dziękujemy za posługę w konfesjonale, że byłeś dla nas heroldem Bożego Miłosierdzia.
Dziękujemy i pamiętamy w modlitwie!
Święty Józefie, módl się za nami!

Chcesz wstąpić do seminarium?

Uwaga! Uwaga!
Zapowiadany wpis!
Kilka informacji co do wstąpienia do seminarium.
Umów się na wstępną, indywidualną rozmowę w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z rektorem Konradem. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie (numer na pewno ma twój proboszcz i dodatkowo znajdziesz go na naszej stronie internetowej)
Egzamin wstępny do seminarium: masz do wyboru dwa terminy: 4 lipca (sobota) 2020r. i 12 września (sobota) 2020r. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ul. Św. Barbary 41.
Więcej tu:
http://www.seminarium.sosnowiec.opoka.org.pl/?page_id=285
Pamiętamy o Tobie w modlitwie.
Życzymy Ci odwagi.
Święty Józefie, módl się za nami!