Kalendarium

KALENDARIUM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej w Częstochowie

Wrzesień
22 IX – Przyjazd I roku do godz. 16.00
23 IX – Zakończenie sesji poprawkowej
24 IX – Przyjazd wszystkich kleryków do godz. 16.00
25 IX – Sprzątanie generalne
26-30 IX – Rekolekcje na początek roku akademickiego

Październik
01 X – Uroczysta inauguracja roku akademickiego
02 X – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
07 X – XII rocznica śmierci J. E. Ks. bpa Adama Śmigielskiego
30 X – Wyjazd na Uroczystość Wszystkich Świętych (po obiedzie)

Listopad
02 XI – Powrót do seminarium do godz. 16.00. O godz. 18.00 Msza w archikatedrze
07/08 XI – Dzień skupienia alumnów
11 XI – Narodowe Święto Niepodległości. Udział we Mszy Świętej za Ojczyznę
22 XI – Uroczystość Chrystusa Króla

Grudzień
07/08 XII – Dzień skupienia alumnów. Obłóczyny
18 XII – Admissio do diakonatu i prezbiteratu alumnów roku V. Spotkanie wigilijne
19 XII – Wyjazd alumnów na święta Bożego Narodzenia

Styczeń 2021
06 I – Objawienia Pańskie – Orszak Trzech Króli (powrót do godz. 21.00)
09/10 I – dzień skupienia dla alumnów
22 I – Zakończenie wykładów I semestru
23 I – 06 II – Zimowa sesja egzaminacyjna
28 I – Wspomnienie św.Tomasza z Akwinu
Luty
02 II – Dzień życia konsekrowanego
06 II – 14 II – Przerwa międzysemestralna
14 II – Powrót do seminarium do godz. 19.00
15 II – Początek zajęć II semestru
17 II – Środa popielcowa. Początek rekolekcji wielkopostnych
17 – 20 II – Rekolekcje wielkopostne
20 II – Msza Święta z ustanowieniem akolitów i lektorów
22 II – 05 III – Sesja poprawkowa