Kalendarium

KALENDARIUM

ROKU AKADEMICKIEGO

2019 - 2020

 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej

w Częstochowie

 

Wrzesień

20 IX – Przyjazd I roku do godz. 16.00

21 IX – Zakończenie sesji poprawkowej

23 IX – Przyjazd wszystkich kleryków do godz. 10.00

23-27 IX – Rekolekcje na początek roku akademickiego

30 IX – Sprzątanie generalne

Październik

1 X – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

07 X – Inauguracja roku akademickiego

07 X – XI rocznica śmierci J. E. Ks. bpa Adama Śmigielskiego

11/12 X – Udział w czuwaniu nocnym na Jasnej Górze

13 X – Niedziela Seminaryjna: dek Sączów i Siewierz

19/20 X – Dzień skupienia dla rodziców alumnów roku V i VI

24-25 X – praktyki katechetyczne V roku

27 X – Niedziela Seminaryjna: dek Będzin, Czeladź

30 X – Wyjazd na Uroczystość Wszystkich Świętych (po obiedzie)

Listopad

02 XI – Powrót do seminarium do godz. 16.00. O godz. 18.00 Msza w archikatedrze

03 XI – Dzień skupienia alumnów

11 XI – Narodowe Święto Niepodległości. Udział we Mszy Świętej za Ojczyznę

17 XI – Niedziela Seminaryjna: dek Olkusz, Sosnowiec – św. Barbara

24 XI – Uroczystość Chrystusa Króla

24 XI – Niedziela Seminaryjna: Dąbrowa Gór. – NMP Anielskiej, św. Antoniego, NSPJ Strzemieszyce

25-29 XI – Praktyki katechetyczne roku V

30 XI/1 XII – Dzień skupienia dla rodziców alumnów roku I i II

Grudzień

08 XII – Dzień skupienia alumnów. Akatyst

20 XII – Admissio do diakonatu i prezbiteratu alumnów roku V. Spotkanie wigilijne

21 XII – Wyjazd alumnów na święta Bożego Narodzenia

Styczeń

05 I – Niedziela seminaryjna: dek w Sosnowcu – JCh Króla Wszechświata, św. Jadwigi Śląskiej

06 I – Objawienia Pańskie – Orszak Trzech Króli (powrót do godz. 21.00)

11/12 I – dzień skupienia dla alumnów

24 I – Zakończenie wykładów I semestru

25 I – 08 II – Zimowa sesja egzaminacyjna

28 I – Wspomnienie św.Tomasza z Akwinu

Luty

08 II – 16 II – Przerwa międzysemestralna

16 II – Powrót do seminarium do godz. 19.00

17 II – Początek zajęć II semestru

17 – 25 II – Sesja poprawkowa