Kalendarium

KALENDARIUM

ROKU AKADEMICKIEGO

20172018

 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej

w Częstochowie

 

Wrzesień

20 IX – Przyjazd I roku do godz. 18.00

22 IX – Przyjazd wszystkich kleryków do godz. 19.00.  Zakończenie sesji poprawkowej

25 – 29 IX – Rekolekcje na początek roku akademickiego

30 IX – Sprzątanie generalne

Październik

2 X – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

7 X – IX rocznica śmierci J. E. Ks. bpa Adama Śmigielskiego

10 X – Inauguracja roku akademickiego

11/12 X – Udział w czuwaniu nocnym na Jasnej Górze

15 X -  Niedziela Seminaryjna: dek. Sączów, Siewierz

21 – 22 X – Dzień skupienia rodziców alumnów roku V

28 X – Obłóczyny alumnów III roku

30 X – Wyjazd na uroczystość Wszystkich Świętych (późnym popołudniem)

Listopad

02 XI – Powrót do seminarium do godz. 16.00. O godz. 18.00 Msza w archikatedrze

4 – 5 XI – Dzień skupienia

11 XI – Narodowe Święto Niepodległości. Udział we Mszy Świętej za Ojczyznę

12 XI - Niedziela Seminaryjna: dek. Będzin, Czeladź 

18 – 19 XI – Dzień skupienia  rodziców roku I

19 XI – Niedziela Seminaryjna: dek. Olkusz, Sosnowiec św. Barbara

20 – 24 XI – Praktyki katechetyczne roku V

26 XI – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Grudzień

03 XII – Niedziela Seminaryjna: dek. Dąbrowa Górnicza – NMP Anielskiej, św. Antoniego, NSPJ Strzemieszyce

08 XII – Dzień skupienia alumnów. Akatyst

20 XII – godz. 17.00 Admissio do diakonatu i prezbiteratu alumnów roku V. Spotkanie wigilijne

21 XII – Wyjazd alumnów na święta Bożego Narodzenia

Styczeń

6 I – Objawienia Pańskie. Powrót do Seminarium do 21.00

7 I – Niedziela Seminaryjna: dek. w Sosnowcu – JCh Króla Wszechświata, św. Jadwigi Śląskiej

13 – 14 I – dzień skupienia dla alumnów

28 I – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu – Doktora Kościoła. Msza Święta o godz. 16.00 i wykład

19 I – Zakończenie wykładów I semestru

20 I – 3 II – Zimowa sesja egzaminacyjna

Luty

3 II – 11 II –  Przerwa międzysemestralna

11 II – Powrót alumnów do seminarium do godz. 19.00

12 II – Początek zajęć II semestru

14 II – Środa Popielcowa. Początek rekolekcji wielkopostnych

17 II – Msza Święta z ustanowieniem akolitów i lektorów

24 – 25 II – Dzień skupienia rodziców alumnów roku IV

28 II – Egzamin magisterski roku VI

Marzec

03 – 04 III – Dzień skupienia rodziców II roku

19 III – Uroczystość św. Józefa – patrona Seminarium

25 III – Niedziela Palmowa

28 III - wyjazd na Triduum Sacrum w katedrze sosnowieckiej po wykładach

29 III – 1 IV – Triduum Sacrum

Kwiecień

1 IV – Niedziela Zmartwychwstania

1  – 8 IV –  Przerwa świąteczna. Powrót do seminarium w niedzielę 8 IV do godz. 19.00

15 IV – Niedziela Seminaryjna: dek Sosnowiec – św. Tomasza, Wniebowzięcia NMP i Sułoszowa

17 – 18 IV – Ogólnopolska Pielgrzymka Alumnów na Jasną Gorę

22 IV – Niedziela seminaryjna: dek Sławków, Łazy, Jaroszowiec

23 – 27 IV -  Praktyki katechetyczne roku IV

28 IV – Dzień otwartych drzwi. Spotkanie z ministrantami z obydwu diecezji

Maj

02 V – Dzień skupienia dla alumnów

03 V – Uroczystość NMP Królowej Polski. Msza Święta na Jasnej Górze

5 – 11 V – Rekolekcje przed święceniami diakonatu

6 V - Spotkanie z Gronem Przyjaciół Seminarium

12 V – Święcenia diakonatu godz.10.00 – bazylika Świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu

12 – 18 V- Rekolekcje przed święceniami prezbiteratu

13 V -Niedziela Seminaryjna: dek Pilica, Wolbrom – św. Katarzyny, Podwyższenia Krzyża Świętego

19 V – Święcenia kapłańskie. Katedra godz.10.00

20 V – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Prymicje w parafiach

21 V – Uroczystość Matki Kościoła – Prymicje na Jasnej Górze

22 – 23 V – Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

24 V - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Suma odpustowa o godz. 11.00

25 V – Ostatni dzień wykładów II semestru

26 V – Msza Święta z udziałem Księży Neoprezbiterów 2017 i ich rodziców

27 V - Niedziela Seminaryjna: Jaworzno – NMP Nieustającej Pomocy, św. Wojciecha i św. Katarzyny

28 V – Początek letniej sesji egzaminacyjnej.

31 V – Boże Ciało

Czerwiec

10 VI – Dzień skupienia dla alumnów

23 VI – Zakończenie letniej sesji egzaminacyjnej. Wyjazd alumnów na wakacje

23 VI – 21 IX – (pracowite) wakacje

30 VI – Egzaminy wstępne (I termin)

08 IX – Egzaminy wstępne (II termin)

21 IX – Przyjazd wszystkich alumnów po wakacjach. Zakończenie letniej sesji poprawkowej.