Kalendarium

KALENDARIUM

ROKU AKADEMICKIEGO

2018 - 2019

 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej

w Częstochowie

 

Wrzesień

19 IX – Przyjazd I roku do godz. 18.00

21 IX – Przyjazd wszystkich kleryków do godz. 19.00.  Zakończenie sesji poprawkowej

23 – 27 IX – Rekolekcje na początek roku akademickiego

28 IX – Sprzątanie generalne

Październik

1 X – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

5 X – Inauguracja roku akademickiego

7 X – X rocznica śmierci J. E. Ks. bpa Adama Śmigielskiego

11/12 X – Udział w czuwaniu nocnym na Jasnej Górze

14 X-  Niedziela Seminaryjna: dek. Sączów, Siewierz

20 X – Dzień skupienia rodziców alumnów roku V i VI

28 X – Obłóczyny alumnów III roku

30 X – Wyjazd na uroczystość Wszystkich Świętych (późnym popołudniem)

Listopad

02 XI – Powrót do seminarium do godz. 16.00. O godz. 18.00 Msza w archikatedrze

3 XI – Dzień skupienia alumnów

11 XI – Narodowe Święto Niepodległości. Udział we Mszy Świętej za Ojczyznę

12 XI – Dzień rektorski

18 XI - Niedziela Seminaryjna: dek. Będzin, Czeladź 

19 – 23 XI – Praktyki katechetyczne roku V

25 XI – Niedziela Seminaryjna: dek. Olkusz, Sosnowiec św. Barbara

 

26 XI – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata18 – 19 XI – Dzień skupienia  rodziców roku I

Grudzień

1 – 2 XII – Dzień skupienia  rodziców roku I

02 XII – Niedziela Seminaryjna: dek. Dąbrowa Górnicza – NMP Anielskiej, św. Antoniego, NSPJ Strzemieszyce

08 XII – Dzień skupienia alumnów. Akatyst

19 XII – godz. 17.00 Admissio do diakonatu i prezbiteratu alumnów roku V. Spotkanie wigilijne

20 XII – Wyjazd alumnów na święta Bożego Narodzenia

Styczeń

6 I – Objawienia Pańskie. Powrót do Seminarium do 21.00

12- 13 I – dzień skupienia dla alumnów

18 I – Zakończenie wykładów I semestru

19 I – 2 II – Zimowa sesja egzaminacyjna

26 I – Sympozjum katechetyczne

Luty

3 II – 10 II –  Przerwa międzysemestralna

10 II – Powrót alumnów do seminarium do godz. 19.00

11 II – Początek zajęć II semestru

11 – 20 II – Sesja poprawkowa