NEOPREZBITERZY 2021

ks. Tomasz Jaskuła

par. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu

ks. Wojciech Jarczyk

par. św. Barbary w Jaworznie-Podłężu