Lista recenzentów

Lista recenzentów

Recenzenci tekstów na poszczególnych etapach, wskazanych Regulaminem funkcjonowania redakcji, recenzowania i procesu wydawniczego SST, są wyłaniani z list pierwszego i drugiego stopnia, zgodnie z mechanizmami określonymi regulaminem.

Lista recenzentów artykułów i rozpraw w tomach 6-10 SST:

Tom 10:

O. prof. dr hab. Jan Mazur OSPPE ? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tom 9:

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka ? Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. prof. PAT dr hab. Wojciech Misztal – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tom 8:

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka ? Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Ks. prof. PAT dr hab. Józef Krzywda CM – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

O. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Tom 7:

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka ? Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Ks. prof. PAT dr hab. Józef Krzywda CM – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

O. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Tom 6:

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka ? Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Ks. prof. PAT dr hab. Józef Krzywda CM – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

O. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Skład Rady Programowej (Council):

ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka ? Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

ks. prof. PWT dr hab. Michał Chłopowiec ? Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,

ks. prof. dr hab. Stanisław Głaz SJ ? Akademia ?Ignatianum? w Krakowie,

ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk SAC ? Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap. ? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

s. prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka OSU ? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie