Archiwum kategorii: Bez kategorii

Ciao Italia – Seminaryjna Pielgrzymka do Włoch

Śródziemnomorski klimat, piękne krajobrazy, cudowna architektura, bogata historia sięgająca czasów starożytnych i wyborna kuchnia to główne walory Włoch – miejsca do którego każdego roku przybywają niezliczone rzesze turystów. Włochy to również kraj do którego przybywają niezliczone rzesze pielgrzymów, aby się modlić i prosić dobrego Boga o potrzebne łaski zarówno dla siebie jak również swoich rodzin, bliskich oraz znajomych.  

W dniach od 25 lipca do 04 sierpnia 2022 roku wspólnota naszego seminarium wraz z pasterzem naszej diecezji ks. bp Grzegorzem Kaszakiem oraz księżmi moderatorami wyruszyła śladami świętych Pańskich z pielgrzymką do Włoch. Ta niezwykła i wyjątkowa podroż po Włoszech rozpoczęła się Eucharystią w parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi, której przewodniczył ks. bp Grzegorz Kaszak. Plan pielgrzymki obejmował miejsca znane takie jak Rzym – serce dawnego Cesarstwa Rzymskiego i miejsce uświęcone męczeńską śmiercią św. Piotra i Pawła dwóch wielkich filarów Kościoła oraz wielu męczenników pierwszych wieków którzy oddali swoje życie za Chrystusa, jak również miejsca mniej znane jak np. Fossanova – miejscowość w której zmarł św. Tomasz z Akwinu w czasie swojej podróży do sobór, czy Paestum, w który oprócz wspaniałej plaży znajdują się ruiny starożytnego greckiego miasta.

            Oprócz waloru turystyczno – krajoznawczego pielgrzymka do Włoch, podobnie jak każda inna pielgrzymka, w którą człowiek się udaje miała wymiar duchowy. Były to swoiste rekolekcje w drodze. Codzienne spotkanie przy eucharystycznym stole na słuchaniu Słowa Bożego i łamaniu chleba, wspólna modlitwa brewiarzowa, różaniec czy koronka do Bożego Miłosierdzia oraz ubogacające konferencje ojca duchownego czas na indywidualną modlitwę w kościołach i kapliczkach włoskich pozwalały jeszcze bardziej pogłębić więź z Bogiem.

            Ważnym elementem naszego pielgrzymowania po włoskim był wymiar integracyjny, to znaczny poprzez wspólne spędzanie czasu i przebywanie z sobą, coraz lepsze siebie poznawanie siebie i innych osób oraz zacieśnianie seminaryjnych przyjaźni. Czas pielgrzymowania po Włoszech był również czasem poznania naszych przełożonych oraz samego księdza biskupa i swobodnego porozmawiania z nimi. Kiedyś w przyszłości jako kapłani wspólnie będziemy tworzyć wspólnotę kapłańską, wspólnie będziemy sprawować sakramenty święte i spotykać przy ołtarzu Jezusa Chrystusa na wspólnym sprawowaniu Eucharystii.

RUSZA REKRUTACJA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

Za nami koniec roku akademickiego. Wraz z rozpoczęciem okresu wakacyjnego rusza rekrutacja dla kandydatów do kapłaństwa w naszym seminarium.

Jeżeli pragniesz wstąpić do seminarium i rozpocząć swoją formację do kapłaństwa serdecznie zapraszamy.

Terminy egzaminów:

I termin: 09 lipca 2022 r. (sobota) godz. 10:00

II termin: 10 września 2022 r. (sobota) godz. 10:00

Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej w Częstochowie ul. Św. Barbary 41; 42-200 Częstochowa.

Na egzamin wstępny należy zabrać niezbędne dokumenty, na rozmowę z księdzem rektorem.

Serdecznie zapraszamy 🙂

OTO JA POŚLIJ MNIE

 I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie! (Iz 6,8)

Każdy człowiek w swoim życiu przeżywa moment wyboru drogi życiowej. Jest to jeden z najistotniejszych momentów jego życia, gdyż wówczas decyduje o swojej przyszłości. Osoba wierząca stoi przed rozeznaniem swojego powołania. Szuka odpowiedzi na pytanie do czego zaprasza mnie Bóg?. Jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ pytanie o powołanie, o wybór swojej drogi życiowej nabiera szczególnego sensu w kontekście mojej relacji do Boga. Bo jak ukazuje nam Pismo Święte to Bóg powołuje wybrane osoby, zaprasza ich po imieniu, do szczególnej misji, do pójścia za nim i stania się rybakami ludzi.

Powołaniem jest darem otrzymanym od Boga. Na kartach Pisma Św. znajdziemy wiele opisów powołania. Abraham, Jakub, Mojżesz, Samuel, prorocy, apostołowie czy św. Paweł to osoby, które zostały wybrane przez Boga do szczególnej misji. Przyglądając się ich życiu możemy wiele nauczyć się o powołaniu i zobaczyć jego najistotniejsze elementy, a jednocześnie możemy odnaleźć również początki swojego powołania.

Powołanie jest zaproszeniem, które Bóg kieruje do człowieka, zaproszeniem do szczególnej misji. Jest ono zaproszeniem spersonalizowanym, skierowanym do konkretnej osoby. Bóg wysyłając to zaproszenie zwraca się do konkretnej osoby po imieniu. Bóg przychodzi do człowieka z zaproszeniem pośród codziennych obowiązków, w skrytości serca, przychodzi i zaprasza Pójdź za mną. Nie bój się, nie lękaj się.

Istotnym elementem jest nasz udział i nasza odpowiedź. Bóg kieruje do nas zaproszenie, wyciąga rękę i czeka na odpowiedź. Człowiek jako ten do którego jest skierowane zaproszenie decyduje czy je przyjąć czy odrzucić. Ale to do nas należy decydujący krok. Bóg czeka cierpliwie na krok człowieka i szanuje jego decyzje.

Święcenia prezebiteratu

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,16)

🔷 04 czerwca 2022 roku w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu sprawowana była uroczysta Eucharystia, w czasie której ks. bp dr Grzegorz Kaszak wyświęcił na kapłanów 3 diakonów z naszej diecezji.

🔷Podczas homilii wygłoszonej w czasie Eucharystii pasterz diecezji sosnowieckiej przypomniał przyszłym kapłanom co ich czeka i do czego zostają powołani w sakramencie kapłaństwa słowami papieża Piusa XI zaczerpniętymi z encykliki Ad catholici sacerdotii fastigium.

„Gdy tylko człowiek się rodzi do życia, kapłan odradza go w chrzcie, nadaje mu Życie szlachetniejsze, cenniejsze, życie nadprzyrodzone, i czyni go dzieckiem Boga oraz Kościoła Jezusa Chrystusa”

🔷 Sakrament w święceń w stopniu prezbiteratu z rąk ks. bpa dra Grzegorza Kaszaka przyjęli:

  1. Ks. Maciej Bryczek – pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaworznie – Byczynie;
  2. Ks. Kacper Goncerz – pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzegowej;
  3. Ks. Mateusz Stanek – pochodzi z parafii Trójcy Świętej w Braciejówce.

Tekst – Mikołaj Wójtowicz;

Foto: Jarosław Olesiński