Święcenia prezebiteratu

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,16)

🔷 04 czerwca 2022 roku w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu sprawowana była uroczysta Eucharystia, w czasie której ks. bp dr Grzegorz Kaszak wyświęcił na kapłanów 3 diakonów z naszej diecezji.

🔷Podczas homilii wygłoszonej w czasie Eucharystii pasterz diecezji sosnowieckiej przypomniał przyszłym kapłanom co ich czeka i do czego zostają powołani w sakramencie kapłaństwa słowami papieża Piusa XI zaczerpniętymi z encykliki Ad catholici sacerdotii fastigium.

„Gdy tylko człowiek się rodzi do życia, kapłan odradza go w chrzcie, nadaje mu Życie szlachetniejsze, cenniejsze, życie nadprzyrodzone, i czyni go dzieckiem Boga oraz Kościoła Jezusa Chrystusa”

🔷 Sakrament w święceń w stopniu prezbiteratu z rąk ks. bpa dra Grzegorza Kaszaka przyjęli:

  1. Ks. Maciej Bryczek – pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaworznie – Byczynie;
  2. Ks. Kacper Goncerz – pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzegowej;
  3. Ks. Mateusz Stanek – pochodzi z parafii Trójcy Świętej w Braciejówce.

Tekst – Mikołaj Wójtowicz;

Foto: Jarosław Olesiński