RUSZA REKRUTACJA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

Za nami koniec roku akademickiego. Wraz z rozpoczęciem okresu wakacyjnego rusza rekrutacja dla kandydatów do kapłaństwa w naszym seminarium.

Jeżeli pragniesz wstąpić do seminarium i rozpocząć swoją formację do kapłaństwa serdecznie zapraszamy.

Terminy egzaminów:

I termin: 09 lipca 2022 r. (sobota) godz. 10:00

II termin: 10 września 2022 r. (sobota) godz. 10:00

Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej w Częstochowie ul. Św. Barbary 41; 42-200 Częstochowa.

Na egzamin wstępny należy zabrać niezbędne dokumenty, na rozmowę z księdzem rektorem.

Serdecznie zapraszamy 🙂

OTO JA POŚLIJ MNIE

 I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie! (Iz 6,8)

Każdy człowiek w swoim życiu przeżywa moment wyboru drogi życiowej. Jest to jeden z najistotniejszych momentów jego życia, gdyż wówczas decyduje o swojej przyszłości. Osoba wierząca stoi przed rozeznaniem swojego powołania. Szuka odpowiedzi na pytanie do czego zaprasza mnie Bóg?. Jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ pytanie o powołanie, o wybór swojej drogi życiowej nabiera szczególnego sensu w kontekście mojej relacji do Boga. Bo jak ukazuje nam Pismo Święte to Bóg powołuje wybrane osoby, zaprasza ich po imieniu, do szczególnej misji, do pójścia za nim i stania się rybakami ludzi.

Powołaniem jest darem otrzymanym od Boga. Na kartach Pisma Św. znajdziemy wiele opisów powołania. Abraham, Jakub, Mojżesz, Samuel, prorocy, apostołowie czy św. Paweł to osoby, które zostały wybrane przez Boga do szczególnej misji. Przyglądając się ich życiu możemy wiele nauczyć się o powołaniu i zobaczyć jego najistotniejsze elementy, a jednocześnie możemy odnaleźć również początki swojego powołania.

Powołanie jest zaproszeniem, które Bóg kieruje do człowieka, zaproszeniem do szczególnej misji. Jest ono zaproszeniem spersonalizowanym, skierowanym do konkretnej osoby. Bóg wysyłając to zaproszenie zwraca się do konkretnej osoby po imieniu. Bóg przychodzi do człowieka z zaproszeniem pośród codziennych obowiązków, w skrytości serca, przychodzi i zaprasza Pójdź za mną. Nie bój się, nie lękaj się.

Istotnym elementem jest nasz udział i nasza odpowiedź. Bóg kieruje do nas zaproszenie, wyciąga rękę i czeka na odpowiedź. Człowiek jako ten do którego jest skierowane zaproszenie decyduje czy je przyjąć czy odrzucić. Ale to do nas należy decydujący krok. Bóg czeka cierpliwie na krok człowieka i szanuje jego decyzje.

Święcenia prezebiteratu

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,16)

🔷 04 czerwca 2022 roku w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu sprawowana była uroczysta Eucharystia, w czasie której ks. bp dr Grzegorz Kaszak wyświęcił na kapłanów 3 diakonów z naszej diecezji.

🔷Podczas homilii wygłoszonej w czasie Eucharystii pasterz diecezji sosnowieckiej przypomniał przyszłym kapłanom co ich czeka i do czego zostają powołani w sakramencie kapłaństwa słowami papieża Piusa XI zaczerpniętymi z encykliki Ad catholici sacerdotii fastigium.

„Gdy tylko człowiek się rodzi do życia, kapłan odradza go w chrzcie, nadaje mu Życie szlachetniejsze, cenniejsze, życie nadprzyrodzone, i czyni go dzieckiem Boga oraz Kościoła Jezusa Chrystusa”

🔷 Sakrament w święceń w stopniu prezbiteratu z rąk ks. bpa dra Grzegorza Kaszaka przyjęli:

 1. Ks. Maciej Bryczek – pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaworznie – Byczynie;
 2. Ks. Kacper Goncerz – pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzegowej;
 3. Ks. Mateusz Stanek – pochodzi z parafii Trójcy Świętej w Braciejówce.

Tekst – Mikołaj Wójtowicz;

Foto: Jarosław Olesiński

Mamy 4 nowych diakonów

🔹 28 maja 2022 r w liturgiczne wspomnienie bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie 4 seminarzystów roku V przyjęło sakrament święceń w stopniu diakonatu.

🔹Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp dr Grzegorz Kaszak – sosnowiecki. W swojej homilii wygłoszonej pasterz diecezji sosnowieckiej dziękował rodzicom przyszłych diakonów za ich dar dla Kościoła. Ponadto ks. bp Grzegorz Kaszak nawiązał do zawartego w Dziejach Apostolskich opisu ustanowienia diakonów przez Apostołów.

Nowymi diakonami zostali:

 1. Dk. Mateusz Błaut – z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy Męczennicy w Wolbromiu;
 2. Dk. Konrad Jastrzębski – z parafii św. Michała Archanioła w Łazach;
 3. Dk. Karol Latos – z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie;
 4. Dk. Tomasz Lipień – z parafii św. Anny w Zębie (archidiecezja krakowska).

Na zakończenie uroczystości nowo ustanowieni diakoni otrzymali dekrety kierujące ich na praktyki duszpasterskie do następujących parafii:

Dk. Mateusz Błaut – został skierowany do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

Dk. Konrad Jastrzębski – został skierowany do parafii św. Maksymiliana w Olkuszu;

Dk. Karol Latos – został skierowany do parafii św. Floriana w Sosnowcu;

Dk. Tomasz Lipień – został skierowany do parafii św. Barbary w Sosnowcu.

Fot. Dominik Pyrek

ŚWIĘCENIA DIAKONATU

 • Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej serdecznie zaprasza na uroczystość święceń diakonatu, które będą miały miejsce 28 maja 2022 roku w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.
 • Podczas uroczystej Eucharystii, z rąk Ks. bpa dra Grzegorza Kaszaka – biskupa diecezjalnego 4 seminarzystów V roku przyjmie święcenia diakonatu. Są to:
 1. Kl. Mateusz Błaut – z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu;
 2. Kl. Konrad Jastrzębski – z parafii św. Michała Archanioła w Łazach;
 3. Kl. Karol Latos – z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie;
 4. Kl. Tomasz Lipień – z parafii św. Anny w Zębie (archidiecezja krakowska).
 • Otoczmy przyszłych diakonów naszą modlitwą.
KL. Mateusz Błaut – Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Wolbromiu.
Kl. Konrad Jastrzębski – Parafia św. Michała Archanioła w Łazach.
Kl. Karol Latos – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.
Kl. Tomasz Lipień – Parafia św. Anny w Zębie (archidiecezja krakowska).
Rocznik V

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

?7 maja 2022 roku wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego przeżywała „Dzień otwartych drzwi”. Z tej okazji do naszego seminarium przybyła młodzież z diecezji sosnowieckiej i archidiecezji częstochowskiej, należąca do Liturgicznej Służby Ołtarza, bądź innych grup parafialnych wraz z księżmi opiekunami.

? „Dzień otwartych dni” był również wspaniałą okazją do zobaczenia, jak wygląda seminarium od środka, spotkania się z klerykami, wspólnej modlitwy.

? W ramach „Dnia otwartych drzwi” młodzieżą mogła w sposób ciekawy spędzić czas, uczestnicząc w różnego rodzaju grach i quizach przygotowanych przez kleryków oraz zwiedzić seminarium.

?Punktem kulminacyjnym, była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Konrada Kościka Vice rektora WSD w Częstochowie.

? Na zakończenie „Dnia otwartych dni” był czas na wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku i rozmowy.

Dzień skupienia dla rodziców

? Rodzice to osoby, które są najbliższe sercu każdego człowieka. To oni przekazali nam wiarę przynosząc nas do kościoła i prosząc kapłana o chrzest. Oni również są pierwszymi wychowawcami naszej wiary. Towarzyszą nam od dnia narodzin i są przy nas chwilach radosnych i trudnych. Oni również towarzyszą nam w drodze do kapłaństwa, wspierając nas i modląc się za nas.

? 30 kwietnia 2022 w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy dzień skupienia dla rodziców seminarzystów. Po 2 – letniej przerwie spowodowanej pandemią wirusa COViD – 19 do naszego domu seminaryjnego przyjechali nasi rodzice.

? Dzień ten rozpoczął się o godz. 9:00 na auli św. Jadwigi, gdzie nastąpiło powitanie naszych rodziców. Słowo powitania skierował ks. prał. dr hab. Ryszard Selejdak – rektor seminarium. Punktem kulminacyjnym dnia skupienia była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Michał Pabiańczyk – ojciec duchowny naszego seminarium.

? Po zakończenej Eucharystii udaliśmy się wraz z naszymi bliskimi do wspólny obiad, po zakończeniu którego, był czas na zaproszenie rodziców do swoich pokojów, gdzie mogliśmy spędzić czas z rodzicami przy kawie, bądź korzystając z słonecznej pogody pospacerować po mieście.

? Dzień skupienia zakończyła modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, po której rodzice mieli konferencję, którą poprowadził ks. dr Stanisław Kołakowski – ojciec duchowny naszego seminarium.