Mamy 4 nowych diakonów

🔹 28 maja 2022 r w liturgiczne wspomnienie bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie 4 seminarzystów roku V przyjęło sakrament święceń w stopniu diakonatu.

🔹Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp dr Grzegorz Kaszak – sosnowiecki. W swojej homilii wygłoszonej pasterz diecezji sosnowieckiej dziękował rodzicom przyszłych diakonów za ich dar dla Kościoła. Ponadto ks. bp Grzegorz Kaszak nawiązał do zawartego w Dziejach Apostolskich opisu ustanowienia diakonów przez Apostołów.

Nowymi diakonami zostali:

 1. Dk. Mateusz Błaut – z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy Męczennicy w Wolbromiu;
 2. Dk. Konrad Jastrzębski – z parafii św. Michała Archanioła w Łazach;
 3. Dk. Karol Latos – z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie;
 4. Dk. Tomasz Lipień – z parafii św. Anny w Zębie (archidiecezja krakowska).

Na zakończenie uroczystości nowo ustanowieni diakoni otrzymali dekrety kierujące ich na praktyki duszpasterskie do następujących parafii:

Dk. Mateusz Błaut – został skierowany do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

Dk. Konrad Jastrzębski – został skierowany do parafii św. Maksymiliana w Olkuszu;

Dk. Karol Latos – został skierowany do parafii św. Floriana w Sosnowcu;

Dk. Tomasz Lipień – został skierowany do parafii św. Barbary w Sosnowcu.

Fot. Dominik Pyrek

ŚWIĘCENIA DIAKONATU

 • Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej serdecznie zaprasza na uroczystość święceń diakonatu, które będą miały miejsce 28 maja 2022 roku w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.
 • Podczas uroczystej Eucharystii, z rąk Ks. bpa dra Grzegorza Kaszaka – biskupa diecezjalnego 4 seminarzystów V roku przyjmie święcenia diakonatu. Są to:
 1. Kl. Mateusz Błaut – z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu;
 2. Kl. Konrad Jastrzębski – z parafii św. Michała Archanioła w Łazach;
 3. Kl. Karol Latos – z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie;
 4. Kl. Tomasz Lipień – z parafii św. Anny w Zębie (archidiecezja krakowska).
 • Otoczmy przyszłych diakonów naszą modlitwą.
KL. Mateusz Błaut – Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Wolbromiu.
Kl. Konrad Jastrzębski – Parafia św. Michała Archanioła w Łazach.
Kl. Karol Latos – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.
Kl. Tomasz Lipień – Parafia św. Anny w Zębie (archidiecezja krakowska).
Rocznik V

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

?7 maja 2022 roku wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego przeżywała „Dzień otwartych drzwi”. Z tej okazji do naszego seminarium przybyła młodzież z diecezji sosnowieckiej i archidiecezji częstochowskiej, należąca do Liturgicznej Służby Ołtarza, bądź innych grup parafialnych wraz z księżmi opiekunami.

? „Dzień otwartych dni” był również wspaniałą okazją do zobaczenia, jak wygląda seminarium od środka, spotkania się z klerykami, wspólnej modlitwy.

? W ramach „Dnia otwartych drzwi” młodzieżą mogła w sposób ciekawy spędzić czas, uczestnicząc w różnego rodzaju grach i quizach przygotowanych przez kleryków oraz zwiedzić seminarium.

?Punktem kulminacyjnym, była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Konrada Kościka Vice rektora WSD w Częstochowie.

? Na zakończenie „Dnia otwartych dni” był czas na wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku i rozmowy.

Dzień skupienia dla rodziców

? Rodzice to osoby, które są najbliższe sercu każdego człowieka. To oni przekazali nam wiarę przynosząc nas do kościoła i prosząc kapłana o chrzest. Oni również są pierwszymi wychowawcami naszej wiary. Towarzyszą nam od dnia narodzin i są przy nas chwilach radosnych i trudnych. Oni również towarzyszą nam w drodze do kapłaństwa, wspierając nas i modląc się za nas.

? 30 kwietnia 2022 w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy dzień skupienia dla rodziców seminarzystów. Po 2 – letniej przerwie spowodowanej pandemią wirusa COViD – 19 do naszego domu seminaryjnego przyjechali nasi rodzice.

? Dzień ten rozpoczął się o godz. 9:00 na auli św. Jadwigi, gdzie nastąpiło powitanie naszych rodziców. Słowo powitania skierował ks. prał. dr hab. Ryszard Selejdak – rektor seminarium. Punktem kulminacyjnym dnia skupienia była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Michał Pabiańczyk – ojciec duchowny naszego seminarium.

? Po zakończenej Eucharystii udaliśmy się wraz z naszymi bliskimi do wspólny obiad, po zakończeniu którego, był czas na zaproszenie rodziców do swoich pokojów, gdzie mogliśmy spędzić czas z rodzicami przy kawie, bądź korzystając z słonecznej pogody pospacerować po mieście.

? Dzień skupienia zakończyła modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, po której rodzice mieli konferencję, którą poprowadził ks. dr Stanisław Kołakowski – ojciec duchowny naszego seminarium.

Dzień skupienia w seminarium

? Dzień skupienia to szczególny czas działania Ducha Świętego. To czas kiedy, w ciszy i skupieniu możemy pogłębić swoją osobistą wieź z Jezusem Chrystusem.

? 30 kwietnia 2022 roku w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy kolejny dzień skupienia. Poprowadził go ks. dr Włodzimierz Skoczny – wykładowca akademicki, wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie, obecnie proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.

? W czasie konferencji ks. rektor w swoich rozważaniach mówił o pogłębieniu więzi z Bogiem wskazując na źródło naszego życia chrześcijańskiego i kapłańskiego. Tym źródłem i centrum życia jest modlitwa.

?„ Moja modlitwa to dołączenie do Pana Jezusa, który się modli. Wejść w modlitwę Boga Trójjedynego, modlitwę Jezusa z Ojcem, to zadanie które stoi każdego dnia”. – podkreślił ks. Skoczny.

? Jednocześnie ks. dr Skoczny podkreślił w swoich naukach, jak ważne jest słuchanie Boga. Przytaczając najprostszą definicję modlitwy jako rozmowy z Bogiem, ks. Skoczny zauważył, że rozmowa polega nie tylko na mówieniu, ale również na słuchaniu. Jak usłyszeć co mówi do nas Bóg? Słuchając drugiego człowieka.

?„Jedyną drogą słuchania Boga jest słuchanie człowieka. Jeśli nie usłyszę drugiego człowieka, nie usłyszę Boga. Nikt nie może miłować Boga, którego nie widać, jeśli nie miłuje człowieka, którego widać”. – podkreślił ks. dr Skoczny.

SOSNOWIEC: JUBLIEUSZ 30-LECIA DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

25 marca 1992 roku Papież św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus erygował Diecezję Sosnowiecką. W skład nowej diecezji weszły miejscowości, które wcześniej przynależały do diecezji częstochowskiej, kieleckiej i archidiecezji krakowskiej. Pierwszym pasterzem nowo powstałej diecezji został ks. dr Adam Śmigielski SDB, natomiast biskupami pomocniczymi ks. bp dr Piotr Skucha i ks prof. Tadeusz Pieronek

25.03.2022 roku, w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu sprawowana była uroczysta Eucharystia z okazji 30-lecia diecezji. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Grzegorz Kaszak pasterz diecezji sosnowieckiej. 

Według pierwotnych planów uroczystej Eucharystii miał przewodniczyć metropolita lwowski ks abp. Mieczysław Mokrzycki. Niestety nie dotarł na uroczystości jubileuszowe do katedry sosnowieckiej, co symbolizował pusty tron w katedrze.

Ks. abp Mieczysław Mokrzycki metropolita lwowski, przesłał słowo na uroczystości jubileuszowe które odczytał ks. Mariusz Karaś – kanclerz diecezji sosnowieckiej, a także ofiarował w darze kielich mszalny św. Jana Pawła II.

zdjęcia: Jarosław Olesiński, Dominik Pyrek, ks. Przemysław Lech