O czasopiśmie, wydawca, komitet redakcyjny i redakcje

Sosnowieckie Studia Teologiczne (Studia Theologica Sosnoviensia) ISSN 1642-8846:

Są czasopismem naukowym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie, publikującym artykuły z zakresu filozofii, historii Kościoła, biblistyki, nauk o rodzinie, psychologii, pedagogiki, prawa kanonicznego i społecznej nauki Kościoła.

Pobierz Sosnowieckie Studia Teologiczne

Celem pisma jest podejmowanie aktualnych zagadnień dotyczących życia społeczno-kulturalnego i religijno-moralnego. Pismo ma także umożliwić publikację dorobku naukowego pracowników naukowych diecezji sosnowieckiej. Grono Autorów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni wielu ośrodków akademickich w Polsce: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Opolskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Pismo podzielone jest na trzy działy:

  • rozprawy tematyczne
  • artykuły i studia
  • z przeszłości i współczesności diecezji sosnowieckiej

Publikacji dopełniają noty biograficzne Autorów.

Adres redakcji (Editor’s and Publisher’s office address):
orzeszyna@bielsko.opoka.org.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie
ul. Bernardyńska 3

31 – 069 Kraków
ISSN 1642-8846

Wydawca (Editor):

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie
ul. Bernardyńska 3

31 – 069 Kraków
tel. +48 12 422 31 44 (centrala)

fax. +48 12 422 62 44
seminarium@sosnowiec.opoka.org.pl

Redaktor naczelny (Editor in Chief):
ks. prof. zw. dr hab. Jan Orzeszyna (przewodniczący) orzeszyna@bielsko.opoka.org.pl

Redaktor językowy (korekta tekstów): Małgorzata Szczerbińska-Polak, UPJPII, gava.gai@wp.pl

Redaktor statystyczny: ks. dr hab. Jan Dziedzic, UPJPII, Jandziedzic@poczta.onet.pl

Redaktorzy tematyczni:

ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka, UPJPII , borutka@bielsko.opoka.org.pl

ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, UPJPII , tbiesaga@sdb.krakow.pl

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, UPJPII , jmas@neo.pl

ks. prof. dr hab. Józef Krzywda, UPJPII , jozefkrzywda@misjonarze.pl

dr hab. Małgorzta Duda, UPJPII , dudamal@poczta.onet.pl

Nakład rocznika wynosi 500 (+30) sztuk.

Kolportaż rocznika zapewnia Wydawnictwo Scriptum, Tomasz Sekunda (Kraków) scriptum@scriptum.strefa.pl lub admin@scriptum.strefa.pl i tam należy kierować zamówienia w sprawie zakupu poszczególnych numerów.

Studia dostępne są również do nabycia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31 – 069 Kraków