Mamy 4 nowych diakonów

🔹 28 maja 2022 r w liturgiczne wspomnienie bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie 4 seminarzystów roku V przyjęło sakrament święceń w stopniu diakonatu.

🔹Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp dr Grzegorz Kaszak – sosnowiecki. W swojej homilii wygłoszonej pasterz diecezji sosnowieckiej dziękował rodzicom przyszłych diakonów za ich dar dla Kościoła. Ponadto ks. bp Grzegorz Kaszak nawiązał do zawartego w Dziejach Apostolskich opisu ustanowienia diakonów przez Apostołów.

Nowymi diakonami zostali:

  1. Dk. Mateusz Błaut – z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy Męczennicy w Wolbromiu;
  2. Dk. Konrad Jastrzębski – z parafii św. Michała Archanioła w Łazach;
  3. Dk. Karol Latos – z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie;
  4. Dk. Tomasz Lipień – z parafii św. Anny w Zębie (archidiecezja krakowska).

Na zakończenie uroczystości nowo ustanowieni diakoni otrzymali dekrety kierujące ich na praktyki duszpasterskie do następujących parafii:

Dk. Mateusz Błaut – został skierowany do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

Dk. Konrad Jastrzębski – został skierowany do parafii św. Maksymiliana w Olkuszu;

Dk. Karol Latos – został skierowany do parafii św. Floriana w Sosnowcu;

Dk. Tomasz Lipień – został skierowany do parafii św. Barbary w Sosnowcu.

Fot. Dominik Pyrek