Wszystkie wpisy, których autorem jest Rektor

błogosławionych świąt !

Drodzy Przyjaciele Naszego Seminarium!

Prorok wypowiada słowa nadziei i zapowiada boską interwencję:
sam Pan da wam znak. Dając zapowiedź znaku, sam Bóg wychodzi z inicjatywą. Jezus Chrystus, Słowo zapowiedziane przez proroków,
stał się człowiekiem. Jezus jest Emmanuelem i ukazuje nam ponadczasową bliskość i miłość Boga do człowieka.
Także dziś Bóg skupia nas na swojej logice Miłości i bliskości.

Z racji świąt Bożego Narodzenia, życzymy spotkania Boga,
który ma inicjatywę Miłości. Boga, który chce rozmawiać
z każdym jak się rozmawia z przyjacielem.

Boga, który chce nauczyć nas swojej logiki Miłości oraz bliskości.

Błogosławionych Świąt!

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy radości, miłości i pokoju oraz za św. Grzegorzem Wielkim, aby Chrystus, po urodzeniu złożony do żłobu, umocnił nas pszenicą swego ciała i zaspokoił w nas głód rzeczy wiecznych. 

życzy

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej

Przyjaciel, Ojciec, Przewodnik !!!

buchinger

W niedzielę 25 października,
w 68 roku życia i 41 roku kapłaństwa

odszedł do Domu Ojca

Ks. Rafał BUCHINGER
(1952 – 2020)

Wieloletni Ojciec Duchowny, spowiedniki, kierownik duchowy             i Przyjaciel kleryków  i wychowawców Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie.

Przewodnik, który otwierał drzwi Pisma Świętego i rozpalał miłością do Słowa Boga. Uczyły wypełniania woli Ojca i ją wypełnił.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa,
prezbiter Rafał,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś
świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE
28 – 29 października 2020 r. 

28 października (środa) na Mszę św. żałobną do kościoła św. Marka Ewangelisty w Krakowie na godzinę 9.00 zaproszeni są do koncelebry kapłani. Pozostali wierni zaproszeni są na Mszę św., której przewodniczył będzie bp Damian Muskus o godz. 10. 30.

29 października (czwartek) w Bystrej Krakowskiej koło Bielska Białej w kościele pod wezwaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa Msze św. będę sprawowane o godz. 9.30, 11.00 i 13.00. Po Mszy św. o godz. 9.30 – różaniec. Po Mszy św. o godz. 13. 00 odprawione zostaną obrzędy ostatniego pożegnania na tamtejszym cmentarzu.

Zmarły, zgodnie ze swoją wolą, zostanie pochowany w grobie swojej mamy.

ODSZEDŁ DO DOMU OJCA NASZ DUCHOWNY OJCIEC I SPOWIEDNIK

b_4265

Dzisiaj, w godzinach porannych, w 83. roku życia i 60. roku kapłaństwa, odszedł do Domu Ojca ks. kan. Tadeusz Stokowski, były ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie, który od 2013 roku mieszkał w domu księży św. Józefa w Będzinie.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa, prezbiter Tadeusz, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

Podziękowanie

kościół Sułoszowa

Drodzy Parafianie!

„Człowiek jest wielki nie przez to ma lecz przez to czym dzieli się z innymi”. 

Już po raz kolejny zostaliśmy obdarowani Waszym dobrem. To dobro nosiło nazwę „plony ziemi”. Z całego serca jesteśmy wdzięczni za Wasz trud pracy na polskiej ziemi. Jesteśmy wdzięczni za Wasz hojny gest podarowania nam różnorakich produktów żywieniowych: ziemniaków, zboża, warzyw i wielu innych. Dziękujemy za to, że jesteście otwarci na seminarium i wszystkich tu mieszkających. Z tym większą świadomością bycia obdarowanym, pragniemy zapewnić o naszej pamięci modlitewnej.

Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam każdy promyk dobra i okazanego serca.

 Wychowawcy i Klerycy WSD

ziemniaki