Przyjaciel, Ojciec, Przewodnik !!!

buchinger

W niedzielę 25 października,
w 68 roku życia i 41 roku kapłaństwa

odszedł do Domu Ojca

Ks. Rafał BUCHINGER
(1952 – 2020)

Wieloletni Ojciec Duchowny, spowiedniki, kierownik duchowy             i Przyjaciel kleryków  i wychowawców Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie.

Przewodnik, który otwierał drzwi Pisma Świętego i rozpalał miłością do Słowa Boga. Uczyły wypełniania woli Ojca i ją wypełnił.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa,
prezbiter Rafał,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś
świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE
28 – 29 października 2020 r. 

28 października (środa) na Mszę św. żałobną do kościoła św. Marka Ewangelisty w Krakowie na godzinę 9.00 zaproszeni są do koncelebry kapłani. Pozostali wierni zaproszeni są na Mszę św., której przewodniczył będzie bp Damian Muskus o godz. 10. 30.

29 października (czwartek) w Bystrej Krakowskiej koło Bielska Białej w kościele pod wezwaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa Msze św. będę sprawowane o godz. 9.30, 11.00 i 13.00. Po Mszy św. o godz. 9.30 – różaniec. Po Mszy św. o godz. 13. 00 odprawione zostaną obrzędy ostatniego pożegnania na tamtejszym cmentarzu.

Zmarły, zgodnie ze swoją wolą, zostanie pochowany w grobie swojej mamy.