Ciao Italia – Seminaryjna Pielgrzymka do Włoch

Śródziemnomorski klimat, piękne krajobrazy, cudowna architektura, bogata historia sięgająca czasów starożytnych i wyborna kuchnia to główne walory Włoch – miejsca do którego każdego roku przybywają niezliczone rzesze turystów. Włochy to również kraj do którego przybywają niezliczone rzesze pielgrzymów, aby się modlić i prosić dobrego Boga o potrzebne łaski zarówno dla siebie jak również swoich rodzin, bliskich oraz znajomych.  

W dniach od 25 lipca do 04 sierpnia 2022 roku wspólnota naszego seminarium wraz z pasterzem naszej diecezji ks. bp Grzegorzem Kaszakiem oraz księżmi moderatorami wyruszyła śladami świętych Pańskich z pielgrzymką do Włoch. Ta niezwykła i wyjątkowa podroż po Włoszech rozpoczęła się Eucharystią w parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi, której przewodniczył ks. bp Grzegorz Kaszak. Plan pielgrzymki obejmował miejsca znane takie jak Rzym – serce dawnego Cesarstwa Rzymskiego i miejsce uświęcone męczeńską śmiercią św. Piotra i Pawła dwóch wielkich filarów Kościoła oraz wielu męczenników pierwszych wieków którzy oddali swoje życie za Chrystusa, jak również miejsca mniej znane jak np. Fossanova – miejscowość w której zmarł św. Tomasz z Akwinu w czasie swojej podróży do sobór, czy Paestum, w który oprócz wspaniałej plaży znajdują się ruiny starożytnego greckiego miasta.

            Oprócz waloru turystyczno – krajoznawczego pielgrzymka do Włoch, podobnie jak każda inna pielgrzymka, w którą człowiek się udaje miała wymiar duchowy. Były to swoiste rekolekcje w drodze. Codzienne spotkanie przy eucharystycznym stole na słuchaniu Słowa Bożego i łamaniu chleba, wspólna modlitwa brewiarzowa, różaniec czy koronka do Bożego Miłosierdzia oraz ubogacające konferencje ojca duchownego czas na indywidualną modlitwę w kościołach i kapliczkach włoskich pozwalały jeszcze bardziej pogłębić więź z Bogiem.

            Ważnym elementem naszego pielgrzymowania po włoskim był wymiar integracyjny, to znaczny poprzez wspólne spędzanie czasu i przebywanie z sobą, coraz lepsze siebie poznawanie siebie i innych osób oraz zacieśnianie seminaryjnych przyjaźni. Czas pielgrzymowania po Włoszech był również czasem poznania naszych przełożonych oraz samego księdza biskupa i swobodnego porozmawiania z nimi. Kiedyś w przyszłości jako kapłani wspólnie będziemy tworzyć wspólnotę kapłańską, wspólnie będziemy sprawować sakramenty święte i spotykać przy ołtarzu Jezusa Chrystusa na wspólnym sprawowaniu Eucharystii.