Wizyta biskupa Grzegorza oraz poświęcenie ikony św. Józefa

Dzisiaj przyjechał do nas biskup Grzegorz.

  • Przed Mszą, biskup odbył rozmowy z klerykami roku IV, którzy niebawem przyjmą posługę akolity.
  • O godzinie 17:30 celebrował z przełożonymi Mszę Świętą w kaplicy pierwszego roku.
  • W tej Mszy uczestniczyli oczywiście klerycy.
  • Jako że jest to kaplica przeznaczona dla najmłodszych kleryków, to właśnie oni służyli podczas Eucharystii.
  • Biskup podczas sprawowania liturgii, poświecił nową ikonę świętego Józefa, którą ufundował ksiądz rektor Konrad.
  • Formularz mszalny o świętym Józefie (Msza wotywa).
  • Podczas homilii biskup przybliżył nam znaczenie ikon oraz postać świętego Józefa, podkreślając jego dwie cechy: sprawiedliwość i rozwagę.

Ikony są po to, aby wpatrywać się w postacie świętych. My przyglądamy się ich życiu, kontemplujemy i medytujemy nad ich gorliwością i wiarą w Boga. Dzisiaj, dla was kleryków, medytacja będzie nad ikoną świętego Józefa. Po co? Aby każdy tu obecny mógł wyciągnąć wnioski oraz pogłębić pobożność do świętego Józefa – waszego patrona. Przypomnijcie sobie wędrówkę Maryi do świętej Elżbieta. Matka Boża była już zaręczona ze świętym Józefem, ale jeszcze ze sobą nie zamieszkali. Kiedy wraca do Józefa, jest brzemienna – konsternacja świętego Józefa, bo dziecko nie jest jego. Na kartach Pisma Świętego, ewangelista zapisał Józef podjął myśl , co oznacza poszukiwanie przez Józefa sposobności rozwiązania problemu, z jakim się zmierzył. Józef nie skapitulował, nie zrezygnował. Poddał problematykę rozwadze, szukał rozwiązania po ludzku. Na tym jednak nie zakończył rozważań – zwrócił się do Boga. Nie chcąc skrzywdzić swojej małżonki, Józef okazuje miłosierdzie. Stawia szacunek i miłość do Maryi ponad prawo jakie obowiązywało. Tu dostrzegamy jego sprawiedliwość obok rozwagi. Biblijne rozumienie człowieka sprawiedliwego, oznacza tego, który słucha Słowa Bożego i je wypełnia. Józef znalazł rozwiązanie z tej trudnej sytuacji podejmując jednocześnie wysiłek intelektualny i duchowy. Nie zapominajmy o tych dwóch sposobach rozwiązywania wszelkich trudności życiowych jakie nas spotykają.

Przypomnijmy jeszcze, że mamy jubileuszowy rok świętego Józefa. Dla tego kto jeszcze nie wiedział, każdego 19 dnia każdego miesiąca można uzyskać odpust. Warunki są następujące:

  • modlitwa do świętego Józefa
  • modlitwa za papieża Franciszka
  • Komunia Święta

Odpust można ofiarować za siebie lub za zmarłych.

Wczoraj zakończyliśmy styczniowy dzień skupienia, który poprowadził dla nas kapłan diecezji sosnowieckiej ks. dr Tomasz Smalcerz. Na koniec dnia skupienia – przy głośnym i radosnym śpiewie – miała miejsce seminaryjna kolęda. Po wspólnej modlitwie każdy alumn udał się do swojego pokoju, gdzie czekał na księdza przełożonego, aby spotkać się – w miejscu gdzie mieszkamy – na wspólnej modlitwie, poświęceniu pokoju i rozmowie. Seminaryjna kolęda – jest to piękny element życia seminaryjnego, na który klerycy czekają z utęsknieniem.??

Przy okazji przypominamy również o zbliżających się rekolekcjach powołaniowych! ☺️?

Dzień Skupienia

W Objawienie Pańskie wróciliśmy do seminarium. Po przerwie świątecznej czas na indywidualną modlitwę, spotkanie z Panem Bogiem, wyłączenie internetu, pozostawienie „świata” dla Kogoś, żeby spędzić z Nim czas. Taki jest Dzień Skupienia, przestrzeń na przyjrzenie się swojemu powołaniu, i zejście na dalszy plan, aby słuchać tego, co chce powiedzieć Pan Bóg.
Czas szczególnego wzrastania w świętości,
Czas zastanowienia,
Czas dla Boga,
Dzień skupienia czas zacząć.

„Świętość kapłana zawiera się w procesie duchowego stawania się ubogim, zejścia na dalszy plan, zatracenia się dla Innego: Chrystusa i ze względu na Niego dla innych, dla ludzi, których Chrystus chce nam powiedzieć”
~Benedykt XVI

Dzień skupienia głosi wybitny kapłan i duszpasterz diecezji Sosnowieckiej, ksiądz doktor Tomasz Smalcerz.