Dzień Skupienia

W Objawienie Pańskie wróciliśmy do seminarium. Po przerwie świątecznej czas na indywidualną modlitwę, spotkanie z Panem Bogiem, wyłączenie internetu, pozostawienie „świata” dla Kogoś, żeby spędzić z Nim czas. Taki jest Dzień Skupienia, przestrzeń na przyjrzenie się swojemu powołaniu, i zejście na dalszy plan, aby słuchać tego, co chce powiedzieć Pan Bóg.
Czas szczególnego wzrastania w świętości,
Czas zastanowienia,
Czas dla Boga,
Dzień skupienia czas zacząć.

„Świętość kapłana zawiera się w procesie duchowego stawania się ubogim, zejścia na dalszy plan, zatracenia się dla Innego: Chrystusa i ze względu na Niego dla innych, dla ludzi, których Chrystus chce nam powiedzieć”
~Benedykt XVI

Dzień skupienia głosi wybitny kapłan i duszpasterz diecezji Sosnowieckiej, ksiądz doktor Tomasz Smalcerz.