Początki seminarium sosnowieckiego

Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus ogłoszoną 25 marca 1992 roku podjął decyzje o utworzeniu diecezji sosnowieckiej. Pierwszy biskup sosnowiecki dr Adam Śmigielski, mając na uwadze potrzebę kształcenia własnego kleru diecezjalnego dekretem z dnia 4 czerwca 1992 r. powołał do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne. Patronem Seminarium ustanowił świętego Józefa Oblubieńca NMP. Dnia 16 czerwca 1992 r. na spotkaniu w Częstochowie ksiądz arcybiskup dr Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, wyraził zgodę na bezterminowe i bezpłatne użyczenie budynku po Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie Sosnowieckiemu Seminarium Duchownemu.

W związku z tą decyzją można było podjąć konieczne prace przygotowawcze w gmachu, które kontynuowano przez całe wakacje. Z pomocą w ich prowadzeniu przyszli również alumni.

W dniu 9 czerwca 1992 r. ks. Biskup mianował ks. dr Tadeusza Borutkę duszpasterza akademickiego w Sosnowcu, rektorem Sosnowieckiego Seminarium Duchownego. Wicerektorem ustanowił ks. dr Jana Orzeszynę, dotychczasowego prefekta Często­chowskiego Seminarium Duchownego, który w dniu 26 czerwca 1992 r. został inkardynowany do diecezji sosnowieckiej. Na stanowisko ojca duchownego powołał ks. Janusza Chwasta proboszcza parafii Św. Andrzeja Boboli w Bukownie, zaś na stanowisko prokuratora ks. Zdzisława Hopciasia proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaworznie-Byczynie. Już w dniu 26 czerwca 1992 r. ks. bp. Adam Śmigielski zwrócił się do diecezjan pisząc m.in.: ?Z radością podaję do wiadomości, że Wyższe Seminarium Duchowne już istnieje, ma swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Celem przygotowania struktur seminaryjnych zostali powołani przełożeni i wychowawcy, jak również do budynku Seminarium weszli pracownicy, by przygotować pomieszczenia dla alumnów. W ostatnim czasie odbyły się spotkania z klerykami studiującymi dotychczas w Seminariach: częstochowskim, kieleckim i krakowskim, którzy z dniem 25 marca br. zostali inkardynowani do diecezji sosnowieckiej”.

W sierpnia 1992 r. odbył się w Krakowie wakacyjny dzień skupienia dla alumnów Seminarium, w którym uczestniczyło 52 kleryków. Nowy rok akademicki 1992/1993 rozpoczęło 80 kleryków, w tym na roku pierwszym 12, na drugim 18, na trzecim 8, na czwartym 13, na piątym 18 oraz na szóstym 11.